Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu lõppemine

Töölepingu lõppemine poolte kokkuleppel

Poolte kokkuleppel lõppeb tööleping siis, kui üks pool teeb teisele ettepaneku töösuhe lõpetada ja teine pool annab selleks nõusoleku. Ettepanek võib olla tehtud suuliselt, kuid hilisemate vaidluste vältimiseks on soovitatav teha seda siiski kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Külastusi 1816, sellel kuul 1816

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks