Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu lõppemine

Töölepingu ülesütlemine korraliselt

Tööleping lõppeb ülesütlemisega kas korraliselt või erakorraliselt. Korraliselt võib töölepingu üles öelda üksnes töötaja, teatades sellest ette vähemalt 30 kalendripäeva.

Töötaja ei ole kohustatud korralist ülesütlemist põhjendama. Kui töötaja ei teata töölepingu ülesütlemisest ette seaduses sätestatud tähtajal, tekib tal kohustus hüvitada vähem etteteatatud aeg rahaliselt.

Külastusi 2008, sellel kuul 2008

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks