Avaleht / Lapsevanemale / Noored ja alaealised töötajad / Töösuhted / Alaealise tööaeg

Alaealise tööaeg

Viimati uuendatud: 14.02.2016


Alaealise tööajale kehtivad rangemad tööaja piirangud kui täiskasvanute tööajale. Alaealine ei tohi:

  • teha tööd üle temale ettenähtud tööaja;
  • töötada vahetult enne koolipäeva algust;
  • töötada kella 20.00–06.00 vahelisel ajal.

Alaealistele on kehtestatud lühendatud tööaeg vajadusest kaitsta alaealise tervist ning anda koolikohustuslikule alaealisele töötajale piisavalt aega hariduse omandamiseks. Olenevalt alaealise vanusest võivad alaealised töötada 3-7 tundi päevas.

Tulenevalt vanusest on alaealise lühendatud täistööaeg järgnev:

7–12-aastane

3 tundi päevas ja 15 tundi nädalas

13–14-aastane

4 tundi päevas ja 20 tundi nädalas

15–16-aastane koolikohustuslik

4 tundi päevas ja 20 tundi nädalas

15-aastane mittekoolikohustuslik

6 tundi päevas ja 30 tundi nädalas

16-aastane mittekoolikohustuslik ja 17-aastane

7 tundi päevas ja 35 tundi nädalas

Summeeritud tööaja arvestuse kohaldamisel alaealisele töötajale ei või tööaja arvestus ületada eeltoodud piiranguid. Näiteks võib 12-aastane nooruk töötada summeeritud tööaja arvestuse alusel kolmel päeval nädalas 3 tundi ja ühel päeval 2 tundi. Tema igapäevane tööaeg ei tohi ületada 3 tundi päevas ning 15 tundi nädalas.

Alaealine ei tohi töötada vahetult enne koolipäeva algust. Samuti ei või alaealine töötada kella 20.00–06.00 vahelisel ajal. Sellest reeglist võimaldab seadus teha erandi olukorras, kus alaealine teeb täiskasvanu järelevalve all loomingulist tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal kella 20.00 kuni 24.00. Näiteks võib 8-aastane noor astuda üles reklaamikampaanias, esineda rolliga teatrietenduses või osaleda erinevates kultuuriprojektides.

Külastusi 6065, sellel kuul 6065

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks