Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töövaidlused / Kuni 2017.a lõpuni saabunud töövaidluste lahendamine, individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse alusel

Töövaidluse menetlus istungil kuni 2017.a lõpuni

Viimati uuendatud: 17.01.2018


Töövaidluse lahendamiseks määratakse istungi kuupäev ja kellaaeg.Töövaidluse pooled kutsutakse istungile kirjaliku kutsega. Reeglina vaadatakse töövaidlus läbi ning lahendatakse töötaja ja tööandja või nende esindajate juuresolekul. Erandina võib töövaidluse läbi vaadata töövaidluskomisjoni juhataja ainuisikuliselt, kui vastaspool nõustub täielikult avalduses esitatud nõudega ja pooled on andnud nõusoleku töövaidluse läbivaatamiseks nende kohalolekuta.

Istungil kuulatakse ära asjaosaliste ja tunnistajate selgitused, tutvutakse dokumentide ja muude tõenditega ning antakse neile hinnang. Avaldaja võib kirjalikus avalduses esitatud nõudeid istungil täiendada ja esitada täiendavaid dokumentaalseid tõendeid. Samuti on avaldajal õigus avalduses esitatud nõuetest osaliselt või täielikult loobuda.

Külastusi 1485, sellel kuul 1485

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks