Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töövaidlused / Töövaidluse lahendamine töövaidluskomisjonis

Töövaidluskomisjoni otsuse tegemine ja vaidlustamine

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Töövaidluskomisjoni otsus tehakse vaidlevatele pooltele teatavaks viie tööpäeva jooksul pärast istungi toimumist. Istungi toimumise päeval teatatakse pooltele otsuse teatavakstegemise kuupäev ning kellaaeg. Otsuse teatavakstegemise päeval antakse pooltele otsuse ärakiri või toimetatakse otsus pooltele kätte posti teel või e-kirjaga.

Otsusega mittenõustumisel võib selle vaidlustada täies ulatuses või osaliselt. Vaidlevatel pooltel on õigus pöörduda sama töövaidluse läbivaatamiseks maakohtusse ühe kuu jooksul, arvates töövaidluskomisjoni otsuse ärakirja saamise päevale järgnevast päevast.

Otsus jõustub, kui kumbki pool ei ole esitanud kohtusse avaldust sama töövaidluse läbivaatamiseks. Töövaidluskomisjoni otsuse osalisel vaidlustamisel jõustub otsus osas, mida ei ole vaidlustatud. Jõustunud otsus on pooltele täitmiseks kohustuslik

Külastusi 1196, sellel kuul 1196

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks