Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töökeskkond / Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes / Töökeskkonnaspetsialist

Töökeskkonnaspetsialist

Viimati uuendatud: 11.03.2016


Töökeskkonnaspetsialist on ettevõttes pädev töökeskkonnatöötaja (insener, spetsialist), keda on tööandja volitanud täitma töötervishoidu ja tööohutust puudutavaid ülesandeid. Töökeskkonnaspetsialist võib olla oma pädevuse saanud kõrgkoolist või mõnelt pikemalt või lühemalt kursuselt.

Tööandja peaks töökeskkonnaspetsialisti määramisel arvestama, kas viimasel on olemas vajalik pädevus, et oma ülesandeid täita, või tuleks ta saata kohe mõnele koolitusele. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peaks ametisse määratav töökeskkonnaspetsialist olema juba töökeskkonna mõttes pädev ning viie aasta pärast vajama vaid täiendõpet.

Tööandja võib töökeskkonnaspetsialisti kohustusi täita ka ise, kui ta on saanud töökeskkonnaalast koolitust. Töökeskkonnaspetsialisti kohustuste enda kanda võtmine tasub hoolega läbi mõelda, sest see töö võib olla küllaltki mahukas, väikeettevõtete puhul aga täiesti mõistlik ja jõukohane.

Kui tööandja ei leia oma ettevõttest töökeskkonnaspetsialistiks sobivat inimest ega soovi ka ise seda kohustust täita, võib ta kasutada ettevõttevälist teenuseosutajat. Tavaliselt on ettevõttes üks töökeskkonnaspetsialist, kuid seadus ei keela ka mitme töökeskkonnaspetsialisti olemasolu. Töökeskkonnaspetsialistide arv ettevõttes peab olema piisav, et korraldada kaitse- ja ennetusmeetmete rakendamist, arvestades just ettevõtte suurust ja ohutegureid, millega töötajad kokku puutuvad.

Töökeskkonnaspetsialisti võimalikud ülesanded:

  • töökeskkonna ohutegurite hindamine, ja selle alusel töökeskkonna riskianalüüsi dokumendi koostamine;
  • riskianalüüsi alusel meetmete kavandamine, vältimaks või vähendamaks nende ohutegurite mõju, mis võivad kahjustada töötajate tervist;
  • ohutusjuhendite koostamine;
  • töötajate sissejuhatav juhendamine;
  • töötervishoiu- ja tööohutusalase sisekontrolli korraldamine;
  • töötajate tervisekontrolli korraldamine;
  • ettevõttes juhtunud tööõnnetuste ja diagnoositud kutsehaigestumiste uurimine.

NB! Töökeskkonnaspetsialist on kohustatud peatama ajutiselt töö ohtlikus töölõigusv või keelama ohtliku töövahendi kasutamise, kui on tekkinud otsene oht töötaja elule või tervisele ning ohtu ei ole võimalik muul viisil kõrvaldada.

Tööandja peab varustama töökeskkonnaspetsialisti tööks vajalike vahenditega. Parima tulemuse saamiseks ohutu ja tervisliku töökeskkonna tagamisel tuleb töökeskkonnaspetsialistil teha koostööd tööandja, töötajate ja vajadusel kolmandate pooltega, näiteks töötervishoiuarstiga.

 

Külastusi 10148, sellel kuul 10148

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks