Avaleht / EU-OSHA / Kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ 2016-2017

Kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ 2016-2017

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) esitles 15. aprillil Brüsselis koostöös ELi eesistujariigi Hollandiga kaheaastast kogu Euroopat hõlmavat kampaaniat: „Tervislikud töökohad sõltumata east” (Healthy Workplaces for All Ages).

EU-OSHA kampaanias keskendutakse jätkusuutlikule töötamisele ja täisväärtusliku eluperioodi pikendamisele, rõhutatakse riskide ennetamise tähtsust kogu karjääri vältel ning selle eeliseid töötajatele, ettevõtetele ja ühiskonnale tervikuna. Kampaania eesmärgiks on edendada säästvat töötamist ja tervena vananemist alates tööelu algusest. Sellega kaitstakse töötajate tervist enne ja pärast pensioniiga ning ühtlasi ka organisatsioonide tootlikkust.

Euroopa elanikkond vananeb ja koos sellega muutuvad ka Euroopa töötajad. Aastaks 2030 on enamuses Euroopa riikides 30% ja enam tööjõust 55-64 aastased.  Kui ettevõtted soovivad saavutada täit potentsiaali, peavad nad personalihalduses arvestama elanikkonna vananemist ning vajadusel kohandama töö ja/või töökoht konkreetse inimese võimetega. Ohutud ja tervislikud töökohad tagavad, et töötajad suudavad töötada kaua ja tulemuslikult.

Ohutu ja tervislik töökeskkond on töötajate potentsiaali ja pühendumise ning ettevõtete konkurentsivõime suurendamise seisukohalt ülioluline. Euroopa elanikkonna valdav enamus töötab mikro, väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes ning väiksemaid ettevõtteid tuleb toetada tööjõu vananemisega kaasnevate probleemide lahendamisel ning diskrimineerimise vältimisel. Alates 2015.a pakub Tööinspektsioon, ESF programmi rahastuse abil, tööandjatele tasuta konsultatsioone töökeskkonna edendamiseks. Seeläbi aidatakse kaasa vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemise suurendamisele ja varase pensionile jäämise ärahoidmisele.

EU-OSHA kampaania Eestis avatakse pressikonverentsiga 28. aprillil kui tähistatakse ülemaailmset tööohutuse ja töötervishoiupäeva. Eestis keskendutakse samuti kampaania üldistele eesmärkidele, kuid eraldi soovitakse rõhutada tervisekontrolli tähtsust tööelus. 

Tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust töötajale ning diagnoosida tööst põhjustatud haigestumised ja kutsehaigestumised. Tööinspektsiooni viimaste aastate järelevalve näitab, et Eesti ettevõtetes on üks sagedasemaid probleeme töötajate tervisekontrolli korraldus.

Kampaania tegevused Eestis 2017 aastal:

  • Seminar Jõhvis 22. august
  • Seminar Pärnus 25. august
  • Seminar Tartus 31. august
  • Töötervishoiupäev 24. oktoober
  • Filmiõhtu Tallinnas 25. oktoober
  • Filmiõhtu Tartus 26. oktoober

Rohkem infot ürituste sisu kohta avaldatakse järgnevatel kuudel.

Kampaania ametlik kodulehekülg https://healthy-workplaces.eu/et
Tutvustav videoklipp https://healthy-workplaces.eu/en/videos

Tervislikud töökohad sõltumata east Eesti kontakt:

Kristel Plangi Euroopa
Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri Eesti koordinatsioonikeskuse juht Tööinspektsiooni teabeosakonna juhataja
e-post: kristel.plangi@ti.ee
telefon 626 9414 / 5342 7785 
Gonsiori 29 / 10147 Tallinn / Eesti

Külastusi 5574, sellel kuul 5574

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks