Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Töökeskkonnaalane ja esmaabi koolitus

Töökeskkonnaalane ja esmaabi koolitus

Viimati uuendatud: 14.01.2019


Tööandja korraldab töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Väljaõpet viivad läbi Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutused 24-tunnise õppekava alusel.

Kui volinik valitakse tagasi pärast volituste lõppemist ilma vaheajata, ei pea ta uuesti koolitust läbima. Kui ta aga valitakse tagasi nelja või enama aasta pärast, tuleb volinikule korraldada koolitusasutuses täiendõpe.

Mõnel juhul, näiteks olulise muudatuse puhul õigusaktis või töökeskkonnas, võib osutuda vajalikuks täiendõppe korraldamine voliniku volituste kehtimise ajal. Tööandja peab saatma voliniku täiendõppele ka juhul, kui tööinspektor peab seda vajalikuks.

Töökeskkonnaspetsialist peab läbima täiendõppe koolitusasutuses vähemalt kord viie aasta jooksul. Sama kehtib ka tööandja puhul, kes täidab ise töökeskkonnaspetsialisti kohustusi. Täiendkoolituse põhjuseks võivad olla olulised muudatused töökeskkonnas või õigusaktides ning tööinspektori soovitus.

Esmaabiandja välja- ja täiendõpe

Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest ja saadab ta täiendõppele iga kolme aasta järel. Esmaabiandjate välja- ja täiendõpet viivad läbi Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutused Eesti Punase Risti 16-tunnise õppekava alusel.

Külastusi 5310, sellel kuul 5310

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks