Avaleht / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonnaspetsialist / Töökeskkonnaspetsialisti pädevus ja koolitusnõuded

Töökeskkonnaspetsialisti pädevus ja koolitusnõuded

Viimati uuendatud: 11.01.2018


Töökeskkonnaspetsialist peab olema töökeskkonna alal pädev – olles läbinud vastava koolituse ning tundes töökeskkonda reguleerivaid õigusakte. Töökeskkonnaspetsialistidele pakub erikoolitust kursustena näiteks Tallinna Tehnikaülikool.

Vähemalt iga viie aasta järel peab töökeskkonnaspetsialist läbima täiendkoolituse. Sageli käsitletakse täiendkoolitustel näiteks muudatusi olulistes õigusaktides, kuid koolituse sisu ja kestuse valib töökeskkonnaspetsialist koostöös tööandjaga ise, lähtudest oma tööalastest vajadustest.

Enne viie aasta möödumist võib olla täiendõpe vajalik, kui ettevõtte tegevusega seonduvates töökeskkonnaalastes õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi, töökohas viiakse läbi suuri tehnoloogilisi muudatusi või kui seda peavad oluliseks ettevõtte tööinspektor, töökeskkonnavolinik või töökeskkonnanõukogu. Näiteks võib ennetähtaegne töökeskkonnaalane täiendõpe olla oluline ehitusvaldkonnas tegutseva ettevõtte töökeskkonnaspetsialistile peale seda, kui muudetakse määrust “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses” või tööstusettevõtte töökeskkonnaspetsialistile enne uute tõsteseadmete kasutuselevõttu ettevõttes.

 

 

 

Külastusi 7540, sellel kuul 7540

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks