Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Olmeruumid

Olmeruumid

Viimati uuendatud: 06.09.2016


Olmeruumid on töökohal asuvad riietus-, pesemis-, tualett-, puhke- ja einestamisruumid ning soojakud välitöödel. Olmeruumide ehitamisel ja sisustamisel tuleb arvestada töötingimusi, töötajate arvu ja soolist koosseisu. Näiteks ei ole väikefirmas, milles tegeletakse nn kontoritööga, lisaks tualettruumile teised olmeruumid hädavajalikud. Kui aga tegemist on töötajate eririietust nõudva tegevusalaga, siis tuleb ettevõtte ruume planeerides mõelda ka riietus- ja pesemisruumidele, arvestades sealjuures seda, kas ettevõttes töötab nii mees- kui naistöötajaid.

Olmeruumid peavad olema piisavalt valgustatud, neis tuleb tagada õhuvahetus ning tööandja peab korraldama ruumide koristamise vähemalt üks kord päevas. Olmeruumide temperatuur peab vastama nende kasutusotstarbele – näiteks pesemis- ja riietusruumide temperatuur peaks olema kõrgem kui puhkeruumidel. Sobiva õhutemperatuuri valimisel tuleks arvestada töötajate soojusmugavust ning kõige lihtsamaks viisiks seda teada saada on küsida töötajate arvamust.

Töötajatele peab olema töökohal tagatud nõuetele vastav kvaliteetne joogivesi ning kas ühekordsed või pestavad jooginõud. Joogivett võib pakkuda nii kraaniveena kui ka pudeliveena – oluline on selle kvaliteet. Erinevatele olmeruumidele esitatud nõuetest loe edasi siit.

Tegevusaladel nagu ehitus, kalapüük ning maavarade kaevandamine, kehtivad olmeruumide osas erinõuded tulenevalt töötingimuste eripärast.

Külastusi 9950, sellel kuul 9950

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks