Avaleht / Töötajale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Töökeskkonnaalane ja esmaabi koolitus

Töökeskkonnaalane ja esmaabi koolitus

Viimati uuendatud: 14.01.2019


Tööandja korraldab töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmeteletöötervishoiu- ja tööohutuse koolituse hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Koolitust viivad läbi täienduskoolitusasutuse pidajad vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele 24-tunnise õppekava alusel.

Kui volinik valitakse tagasi pärast volituste lõppemist ilma vaheajata, ei pea ta uuesti koolitust läbima. Kui ta aga valitakse tagasi nelja või enama aasta pärast, tuleb volinikule korraldada koolitusasutuses täienduskoolitus.

Mõnel juhul, näiteks olulise muudatuse puhul õigusaktis või töökeskkonnas, võib osutuda vajalikuks täienduskoolituse korraldamine voliniku volituste kehtimise ajal. Tööandja peab saatma voliniku täienduskoolitusele ka juhul, kui tööinspektor peab seda vajalikuks.

Esmaabiandja välja- ja täiendõpe

Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest ja saadab ta täiendõppele iga kolme aasta järel. Esmaabiandjate välja- ja täiendõpet viivad läbi Sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutused Eesti Punase Risti 16-tunnise õppekava alusel.

Külastusi 7810, sellel kuul 7810

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks