Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Võrdne kohtlemine, võrdsed võimalused / Võrdne kohtlemine

Võrdne kohtlemine

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Võrdse kohtlemise seadus (VõrdKS) jõustus 1. jaanuaril 2009

Seaduse eesmärk on:

 • keelata inimeste diskrimineerimine rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude ja seksuaalse sättumuse tõttu;
 • kehtestada võrdse kohtlemise põhimõtte edendamiskohustus (st püüdlust, et organisatsiooni isikuline koosseis peegeldab ühiskonna mitmekesisust);
 • tagada diskrimineeritutele õiguskaitse.


  Tööandja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendajana ja edendajana:
 • Peab võtma kasutusele abinõud, et ennetada töötajate diskrimineerimist;
 • Teavitab töötajaid VõrdKS-is kehtestatud õigustest ja kohustustest.


  Näiteid diskrimineerimisest:
 • Meest ei lubata siseneda baari, sest ta on mustanahaline
 • Töökuulutuses on kirjas, et tööle otsitakse vaid teatud vanuses inimesi
 • Lasteaed vallandab kasvataja, sest ta on Jehoova tunnistaja
 • Tööandja ei võta kasutusele abinõusid, mis võimaldaksid puudega töötajal osaleda töös või saada koolitust
 • Naisõpetajale öeldakse, et koolis edasi töötamiseks ei või ta tänaval oma naissoost kallimal käest kinni hoida

Külastusi 2839, sellel kuul 2839

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks