Avaleht / Tööturule sisenejale / Noor või alaealine töötaja / Mida ma pean teadma töösuhetest? / Tööaeg

Tööaeg

Viimati uuendatud: 02.03.2017


Tööaeg on aeg, mil töötaja on kohustatud täitma tööülesandeid. Tööaeg on seadusega kehtestatud tundide arv päevas ja seitsmepäevases ajavahemikus (nädalas), näiteks kaheksa tundi päevas ja 40 tundi seitsmepäevases ajavahemikus. Tööajas lepitakse kokku ja see märgitakse töölepingusse. Kokku võib leppida täistööajas ja osalises tööajas.

Täistööaeg on seaduses ette nähtud ja sellest pikemas tööajas kokku leppida ei ole lubatud. Osaline tööaeg on täistööajast lühem aeg. Ka osalise tööajaga tööleasumisel tuleb töölepingus ära näidata, mitu tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul töötaja tööd teeb. Tööaja väljendus tundidena peab olema selge ja üheselt arusaadav. Sinu jaoks peab selge olema, milline tööaeg on sinu tööaja arvestuse aluseks.

On hea teada, et töötatud ajast sõltub otseselt töötasu suurus. Kokkulepe tööajas ja selle märkimine töölepingus vahemikuna (nt 35–40 tundi) ei ole lubatud, kuna sellisel juhul ei ole võimalik kindlaks teha, millal on tegu ületunnitöö või tööaja alatäitmisega.

NB! Kui oled 15aastane ja sul ei ole enam kohustust koolis käia (), siis tea, et sinul on seadusega ette nähtud lühendatud täistööaeg kuus tundi päevas ja 30 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Kui oled 16–17aastane, siis tea, et sinul on seadusega ette nähtud lühendatud täistööaeg seitse tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

NB! Kui oled 15–17aastane, siis tea, et tööandja ei tohi lubada sul töötada ööajal, s.o kella 20–6ni, ega teha ületunde.

Külastusi 3289, sellel kuul 3289

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks