Avaleht / Tööturule sisenejale / Uus töötaja / Töösuhted / Tähtajaline tööleping

Tähtajaline tööleping

Eeldatakse, et töösuhe on tähtajatu. TLSi §-d 9 ja 10 reguleerivad tähtajalise töölepingu sõlmimist, sidudes selle eelkõige hooajatöö tegemisega või töömahu ajutise suurenemisega. Põhjus tuleb lepingus lahti kirjutada. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks, tähtaeg määratakse kuupäeva või sündmuse saabumisega.

Eriaktiga võib ette näha töömahust sõltumatuid olukordi, kus tööandjat kohustatakse sõlmima tähtajalist töölepingut.

Tähtajalise lepingu võib sõlmida ka ajutiselt eemal viibiva konkreetse töötaja asendamiseks kuni tema tööle naasmiseni, näiteks põhitöötaja lapsehoolduspuhkusel viibimise või pikalt kestva haiguse korral.

Aastast aastasse laieneb tööjõuvahendusfi rmade tegevus. Töötajad huvituvad, kas asjaolu, et nad on tööle võetud renditöötajana, on tähtajalise töölepingu sõlmimiseks iseenesest piisav alus. Tegelikult on renditöötajaga tähtajalise töölepingu sõlmimine õiguspärane üksnes juhul, kui seda õigustab töö ajutine iseloom kasutajaettevõttes.

Külastusi 3510, sellel kuul 3510

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks