Avaleht / Uuringud ja analüüsid / Tööõnnetusega seotud kulutused

Tööõnnetusega seotud kulutused

Töökeskkonnale hinnangu andmisel on kõige olulisemaks indikaatoriks tööõnnetused mis toovad endaga kaasa kulutusi nii töötajale, tööandjale, riigile kui ka laiemalt ühiskonnale.

Sotsiaalministeeriumi toimetiste sarjas ilmunud teemaleht kirjeldab Eesti Tööinspektsiooni ja Taani Töökeskkonnaameti 2003. aasta koostööprojekti raames väljatöötatud tööõnnetuste kulumudeleid ning analüüsib mudelite abil kulutusi 2012. aastal registreeritud tööõnnetustele, kasutades algandmetena 2012. aastal kehtinud kulunorme.

Teemalehes kirjeldatud tööõnnetuste kulumudel annab hinnangu, kui suur on tööõnnetusega seotud otsene rahaline kulu riigieelarvele, kulu ettevõttele ning kaudne kulu ühiskonnale. Mudel võimaldab hinnata ka kulu kannatanule läbi otseselt saamata jäänud palgatulu.

Arvestades 2012. aastal kehtivaid kulunorme oli 2012. aastal registreeritud 4148 tööõnnetuse summaarseks kogukuluks riigi tasandil ligikaudu 5 miljonit eurot ning ühiskonna kogukuluks ligikaudu 50 miljonit eurot. Tööõnnetustega seotud ettevõtete summaarne kogukulu, mis on materiaalse kuluna ka osa ühiskonna kuludest, oli 2012. aastal ligikaudu 4,7 miljonit eurot.

Tööõnnetustega seotud kogukulude analüüs näitab, et ühiskonna kulud on ligikaudu kümme korda suuremad kui otsesed kulud riigieelarvele, seda eelkõige töötajate haigestumise tõttu ühiskonnal saamata jäänud toodangu kujul, mida töövõimetuspensionile minejate ja surmajuhtumite puhul arvutatakse kuni kannatanu vanaduspensioni eani, kasutades oodatava eluea tabelit.

Kõige koormavamad on nii riigi kui ka ühiskonna tasemel noorte, alla 25-aastaste töötajatega toimunud rasked alalise töövõimetusega lõppenud õnnetused. Tegevusaladest on kõige koormavam töötleva tööstuse sektor, eriti metalli- ja puidutöötlemine.

 

Külastusi 2110, sellel kuul 2110

Lisalugemist

Tööõnnetusega seotud kulutused (Sotsiaalministeeriumi toimetis)

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks