Avaleht / Uuringud ja analüüsid / Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse õiguslik analüüs

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse õiguslik analüüs

Autorid / toimetajad: Jan Harmen Kwantes, Wolfgang von Richthofen, Janno Järve, Jan Michiel Meeuwsen
Läbiviija / rahastaja: TNO // Sotsiaalministeerium, ESF
Aasta: 2011

2010. ja 2011. aastal viis TNO Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi uurimisprojekti. Projekti eesmärk oli koostada Eesti valitsuse jaoks analüüs, mis hõlmab Eestis töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas kehtivaid õigusakte ja praktikat ning nende kooskõla rahvusvahelise õiguse, ELi direktiivide, teiste liikmesriikide praktika ja heade tavadega. Tähelepanu pöörati ka töötervishoiu ja tööohutuse taristu ülesehitusele Eestis ning võeti arvesse Eesti riigi eripärasid.

Analüüsi koostamiseks ning soovituste tegemiseks Eesti õigusaktide ja nende rakendamise ajakohastamise ja parendamise kohta hõlmas lähenemisviis ja metoodika alljärgnevat:

 • Eesti õigusaktide ning rahvusvahelise õiguse ja ELi õigusaktide vaheliste
 • lünkade analüüs;
 • intervjuud ja ühiskohtumised mitme Eesti sidusrühmaga;
 • ELi head tavad, mis võiksid aidata kõrvaldada Eestis täheldatud puudused;
 • uuring sidusrühmade seas laiemalt;
 • Eesti dokumentide uurimine;
 • aruanne koos soovitustega.

Analüüsi tulemused jagati tähelepanekuteks, järeldusteks ja soovitusteks nelja teema raames:

 • töötervishoiu ja tööohutuse poliitika;
 • töötervishoiu ja tööohutuse õiguslik raamistik;
 • täitmise tagamise poliitika;
 • töötervishoiu ja tööohutuse taristu.

Uuring viidi läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tööelu kvaliteedi parandamine 2009-2014“ raames.

Külastusi 2948, sellel kuul 2948

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks