Avaleht / Uuringud ja analüüsid / Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega tööandjale kaasnevad probleemid

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega tööandjale kaasnevad probleemid

Toimetaja: Ester Rünkla
Läbiviija / rahastaja: Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 2/2010
Aasta: 2010

Sotsiaalministeeriumi toimetistesarjas ilmunud poliitikaanalüüs annab ülevaate 2009. aastal ASi Norstat Eesti tehtud uuringu käigus kogutud tööandjate probleemidest ning ettepanekutest nende ennetamiseks või lahendamiseks seoses töötervishoiu ja tööohutuse seadusega. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse eesmärk on tagada töötajatele ohutu ja tervist hoidev töökeskkond.

Analüüsist selgub, et tööandjad peavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse täitmist ajamahukaks, kulukaks ja rohke paberimajandusega seotud tegevuseks. Eriti ajamahukaks peetakse kohustust kõiki töötajaid teavitada ja nendega pidevalt konsulteerida, samuti riskianalüüsi korraldamist ning tööõnnetuste ja kutsehaigestumise uurimist. Põhiliseks kuluallikaks on isikukaitsevahendid ning teenusepakkujalt sisseostetavad koolituskursused.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuete täitmisega tööandjatele kaasnevaid probleeme on võimalik ennetada, kui parandada seaduse selgust, võimalusel lihtsustada seadusega sätestatud kohustuste täitmist, muuta töökeskkonna järelevalve aluseid, luua eraõiguslike töötervishoiuteenuste ja koolitusasutuste kõrvale riiklik töötervishoiuteenus ning riiklik töötervishoiuteenuste koolitussüsteem või kaotada ära mõni regulatsioon, kui see ei aita ohutu ja tervist hoidva töökeskkonna loomisele ja säilitamisele sisuliselt kaasa. Seejuures peab jälgima, et kavandatava seadusreformiga tööandjale töötervishoiu ja tööohutuse seadusega kaasneva koormuse vähendamine ei tooks kaasa töötajate ohutuse vähenemist ja terviseriski suurenemist.

Külastusi 3343, sellel kuul 3343

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks