Avaleht / Uuringud ja analüüsid / Töövaidluste analüüs

Töövaidluste analüüs

Autorid: TÜ RAKE
Läbiviija / rahastaja: TÜ Rake / Sotsiaalministeerium, ESF
Aasta: 2013

Töövaidluste analüüsi eesmärgiks oli saada ülevaade, kuidas kohtud ja töövaidluskomisjonid õigusliku hinnangu andjatena tõlgendavad 1. juulil 2009 jõustunud uut töölepingu seadust (TLS). Uuringus käsitleti järgmisi teemasid:

  • TLS-i mõtte mõistmine kohtute ja töövaidluskomisjonide poolt
  • praktikas mitmeti mõistetavad ja tõlgendamisraskusi tekitavad TLS-i sätted
  • olulisimad probleemid, kus TLS-i mõtte eiramise tõttu pole töötajate/tööandjate õigused piisavalt kaitstud
  • TLS-i sätted, mis on tekitanud õigusliku vaakumi, vastuolu või olukorra, kus töötajate/tööandjate õigused ei ole tegelikult tagatud.

Uuringu raames analüüsiti 2010 kuni 2012 I poolaasta jõustunud kohtute ja töövaidluskomisjonide töövaidluste lahendeid. Uuringust selgus, et enamasti pöördub töövaidluskomisjoni või kohtusse töötaja, tööandjate nõuded esineb harva. Kõige sagedamini lahendatakse töötasu ja lõpparve nõudeid ning töösuhte lõppemisega seotud nõudeid. Uuringu autorid toovad töövaidluste lahenditele tuginedes välja peamised probleemkohad ning pakuvad omapoolsed soovitused nende lahendamiseks.

Uuring valmis Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tööelu kvaliteedi parandamine 2009-2014“ kaasrahastamisel.

Külastusi 2056, sellel kuul 2056

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks