Avaleht / Uuringud ja analüüsid / Vanemaealised tööturul

Vanemaealised tööturul

Autorid: TÜ RAKE
Läbiviija / rahastaja: TÜ RAKE / Sotsiaalministeerium, ESF
Aasta: 2012

Uuringu eesmärk oli saada informatsiooni ühelt poolt vanemaealiste (50-74-aastaste) töötamise soovide, võimaluste ning töötamist piiravate tegurite kohta. Teiselt poolt oli eesmärk analüüsida vanemaealiste töötajate tööhõivevõimet ja kuidas seda mõjutavad hetkel toimivad töö-, sotsiaal-, võrdse kohtlemise- ja tervisepoliitikat suunavad õigusaktid, arengukavad jms ning samuti tööandja suhtumine vanemaealisse tööjõusse.

Uuringuga koguti infot, milline on vanemaealiste tervislik seisund, millised on nende töötingimused ja enamlevinud töökeskkonnaalased puudused ning probleemid töökohal. Ühtlasi uuriti, kas töökohti kohandatakse ning kas esineb vanusest tingitud ebavõrdset kohtlemist. 

Uuringust tulemuste põhjal võib öelda, et kõige olulisemateks takistuseks vanemaealiste osalemisel tööturul on täna suhtumine vanemaealistesse töötajatesse, vanemaealiste kehv tervis ja vananenud teadmised ja oskused.

Uuring valmis Euroopa Struktuurfondi poolt rahastatava projekti „Tööelu kvaliteedi parandamine 2009-2014“ raames ning Sotsiaalministeeriumi tellimisel. Uuringu viis läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.

Külastusi 2054, sellel kuul 2054

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks