Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Müra

Viimati uuendatud: 08.05.2021
  • Müra on töötaja tervist kahjustavat heli.
  • Võimalusel tuleb müra tekkimist vältida.
  • Kuulmiskahjustuse ennetamiseks tuleb kasutada kuulmiskaitsevahendeid

Kui töökohal on pidevalt kõrge müratase, võib see kahjustada inimese kuulmist. Kuulmiskahjustuste risk on olemas, kui müratase on suurem kui 80 dB(A). Müratase on liiga kõrge, kui peate ½–1 meetri kauguselt teise inimesega suhtlemiseks valjusti hüüdma, et teist aru saadaks. Müra võib kahjustada kuulmist ka siis, kui väga tugevat müra tegevaid masinaid kasutatakse lühikest aega või kui nõrgemat müra tekitavaid masinaid kasutatakse pikemat aega.

Kaheksatunnise tööpäeva korral töötajale mõjuv päevane müratase ei tohi ületada 85 dB(A). Tööandja on kohustatud töökeskkonna riskianalüüsi käigus korraldama müra mõõtmised, kui müratase indikaatorseadmega määrates ületab 80 dB(A) või tipphelirõhk 135 dB(C), ning lähtuvalt mõõtmistulemustest hindama võimalikku terviseriski töötajatele.

Kui müra ei ole võimalik vähendada ühiskaitsemeetmetega peab tööandja võimaldama töötajale individuaalse kuulmiskaitsevahendi kasutamist (kõrvaklapid, kõrvatropid). Kui müraga kokkupuute tase on 85 dB(A) või ületab selle, on kuulmiskaitsevahendi kasutamine kohustuslik.

Kui töötajad puutuvad oma töös kokku müraga, tuleb neile korraldada tervisekontroll töötervishoiuarsti juures. Tervisekontrolliga on võimalik varakult diagnoosida töötaja mürast tingitud kuulmiskahjustust.

Vaata lisaks ka Tööelu teemalehte erinevatest isikukaitsevahenditest.

Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetused juhtuvad kergemini ja veaprotsent suureneb.
 
Kuulmiskahjustusega kaasneb sageli tinnitus, mis kujutab endast helinat või kohinat kõrvades. Tinnitus võib olla mööduv või püsiv. Sageli kurnab see haigestunud inimest psüühiliselt.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Selleks, et välja selgitada müraga seotud probleeme, tuleb  tähelepanu pöörata müra tasemele ja  sellele, kui kaua töötajad müraga kokku puutuvad ja kas esineb  ka lühiajalist eriti tugevat müra (impulssmüra).

Pidev müra
Kui töökohal on pidevalt kõrge müratase, võib see kahjustada kuulmist. Müra võib kahjustada kuulmist ka  siis, kui väga tugevat müra tegevaid masinaid kasutatakse lühikest aega või kui nõrgemat müra tekitavaid masinaid kasutatakse pikemat aega.

Kõik ehitustöödega seotud isikud võivad puutuda kokku teiste samal ehitusplatsil töötavate tööliste tekitatud müraga.
 
Tugevat müra võivad teha näiteks lööktrellid (suruõhu-, elektri- ja hüdraulilised), buldooserid, plaatvibraatorid, teerullid, asfaldifreesid ja -lõikurid.

Müürsepatöödel tekitavad kõige suuremat müra ketaslõikurid ja meiselvasarad. Neid kasutatakse müüride renoveerimisel vuukide külgpindade freesimiseks ning renoveerimistöödel, mille puhul tuleb müüre ja betooni lammutada või lõigata. Ka segumasinate tekitatud müra võib olla probleemne.

Puusepatöödel tekitavad müra naelapüstolid, löökpuurtrellid, vasarad, käsiketassaed ja ketassaepingid.

Katusetöödel tekitavad müra katusepapi paigaldamisel kasutatavad gaasipõletid ja puitplaatide mõõdulõikamiseks kasutatavad käsiketassaed.
 
Paljud töötajad peavad töö ajal taluma ka pidevat liiklusmüra, mis suurendab koormust kuulmisorganitele veelgi.


Impulssmüra
Müra on kahjulikum, kui ette tuleb ka lühiajalist väga tugevat müra. Selline võib näiteks olla lööktrellide, naelapüstolite ja meiselvasarate tekitatud heli.

Ruumi akustika
Häiriv järelkaja ruumis tähendab, et ruumi akustika on halb. 

Probleemide lahendamine

Miinimumnõudena tuleb  kinni pidada määrusega kehtestatud mürataseme piirnormist 85 dB(A) ja impulssmüra piirnormist 137 dB(C). Lisaks sellele tuleb summutada häiriv müra võimalikult madalale tasemele.
 
Kui asute müra vähendama, mõelge järgmistele aspektidele.

Töö kavandamine
Kavandage töö selliselt, et müraga puutuks kokku võimalikult vähe töötajaid. Korraldage töö nii, et iga üksik töötaja puutuks müraga kokku võimalikult lühikest aega. Vältige töötamist kohtades, kus tehakse mürarikkaid töid.
 
Müra summutamine selle allika juures
Seadme hankimisel pöörake tähelepanu müratasemele. Kui masinate müratase ületab 70 dB(A), peab see olema märgitud valmistaja koostatud kasutusjuhendis.

Eraldage müra tekitavad masinad müratõkkega. Ekskavaatorite mootorimüra  ja müra juhikabiinis saab vähendada mürasummutavate materjalidega. Kompressorid saab kapseldada mürasummutava materjaliga kaetud kasti või eraldada teisaldatavate mürasummutavast materjalist seintega.

Kuulmiskaitsevahendid
Kui müratase on liiga kõrge ja seda pole võimalik teisiti summutada, tuleb kasutada  sobivaid kuulmiskaitsevahendeid.

Müra mõõtmine

Müra mõõtmise puhul on oluline teada, et kui ise mõõtmisi läbi viies on mõõtetulemus üle 80 dB(A), peab mõõtmised läbi viima akrediteeritud labor, st mõõtetulemused peavad olema tõendatult jälgitavad mõõteseaduse tähenduses.

Müra mõõtmisel ei ole oluline mitte ainult müratase (detsibellid) vaid ka müra sagedus. Mida rohkem infot mürtaseme ja müra sageduse kohta on, seda paremini on võimalik töötajat müra eest kaitsta sest on võimalik soetada sobivad kuulmiskaitsevahendid arvestades konkreetset töötamise kohta ja selle eripärasid. Korraldades müra mõõtmisi tuleks kaaluda müra mõõtmist mitte ainult neil töötamiskohtadel, kus kasutatakse müra tekitavaid seadmeid, vaid ka eemal asuvatel töötamiskohtadel, kus müra võib ületada piirnormi.

Perioode, mille möödumisel tuleb müra uuesti mõõta, õigusaktidega kehtestatud ei ole. Müra mõõtmist tuleb korrata, kui töökohas tehtavad muudatused võivad mürataset suurendada. Samas on oluline müra mõõta ka juhul, kui müra vähendatakse piirnorme ületavas keskkonnas. Näiteks ostetakse uuem seade, mis on vanast vaiksem. Sellisel juhul on mõõtmine oluline, kui tööandjal on vaja aastaid hiljem tõendada, et töötaja kuulmiskahjustus ei ole tingitud tema ettevõtte töökeskkonnast.

Õigusakt: määrus Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“.