Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Enamik tööõnnetusi on võimalik ära hoida, kui on teada võimalikud ohukohad. Kampaaniaga „Töö kaitsku tegijat“ kutsume üles kõiki firmasid, nii väike kui ka mikroettevõtteid, koostama Tööinspektsiooni iseteeninduses töökeskkonna riskianalüüsi. Lisaks kõiki töötajaid tutvuma oma töökoha riskianalüüsiga.

Tööõnnetuse tagajärjel ei kannata mitte ainult töötaja, vaid rahaline kahju on ka tööandjale ja tervele riigile. Selleks, et riskid oleksid hinnatud ja ka tegevuskava koostatud, on olemas tasuta abivahend - Tööinspektsiooni iseteenindus

Tööandja saab Tööinspektsiooni iseteeninduses:

 • luua ja uuendada riskianalüüsi ja riskide maandamise tegevuskava, kasutades uut mugavat riskide hindamise töövahendit;
 • esitada teateid ettevõttes toimunud tööõnnetuste kohta;
 • ettevõtte töökeskkonna esindajate (töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik jne) määramine;
 • registreerida lähetatud töötajaid;
 • siseneda palgapeegli digilahendusse;
 • lisada infot alaealise töötamise kohta (seadusliku esindaja nõusolek, töötingimused, andmed koolikohustuslikkuse kohta);
 • suhelda tööinspektoriga vestlusakna abil kiirelt, mugavalt ja paberivabalt;

Töötaja saab Tööinspektsiooni iseteeninduses:

 • tutvuda oma töökoha riskianalüüsiga, et veenduda oma ohutuses ja teha tööandjale vajaduse korral ettepanekuid puuduvate ohtude lisamiseks;
 • vaadata, kes on tema töökohal töökeskkonnaspetsialist ja -volinik, esmaabiandja, usaldusisik, palgapeegli haldur ja muu volitatud isik;
 • lapsevanem, kelle alaealine laps asub tööle, saab iseteeninduses vaadata andmeid oma lapse töötingimuste kohta ja anda oma alaealisele lapsele töötamiseks nõusolek või see tagasi võtta;
 • tutvuda temaga seotud tööõnnetuste, tööst põhjustatud haiguste ja kutsehaigestumiste juhtumitega.

Ohutut tööelu!

Kampaaniat rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi+ (ESF+) toetuse andmise tingimuste (TAT) „Töötervishoidu ja -ohutust väärtustava töökeskkonna arendamine 2021–2027“ vahenditest.