Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Välismaise tööandja juurde tööle minek

Viimati uuendatud: 26.04.2021
  • Töötajate vaba liikumine on Euroopa Liidu põhivabadus.
  • Töötajate vaba liikumine keelab töötajate diskrimineerimise.
  • Välismaal töötades peaks ennast kurssi viima lähteriigi tööõigusega.

Töötajate vaba liikumine

Töötajate vaba liikumine on üks Euroopa Liidu põhivabadusi. Liikumisvabadus tähendab, et töötajaid ei tohi diskrimineerida töölevõtmisel, töö tasustamisel ja ka muude töötingimuste puhul.

Enne välismaise tööandja juurde tööleminekut tuleks ennast kurssi viia lähteriigi tööõigusega. Üldjuhul kohaldatakse töösuhtele ka selle riigi õigust, kus tööd tehakse. Vastavat infot leiab näiteks EURES Eesti ja Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Norra Tööinspektsiooni kampaania „Tunne oma õigusi“

Eestist Norra tööle minnes on oluline, et teaksid oma tööga seonduvaid õigusi ja kohustusi. Töötades Norra ettevõttes, on sul samasugused õigused nagu sinu Norra kolleegidel.

Paljud töötajad võiksid saada poole suuremat töötasu- kui nad nõuaksid miinimumtöötasu. Norras on sul õigus saada miinimumtöötasu teatud sektorites. Külastage kodulehekülge knowyourrights.no (eesti keeles) et saada lisateavet:

  • Miinimumtöötasu
  • Tööleping
  • Tähtajatu või tähtajaline leping
  • Töötunnid, ületunnitöö ja ületunnitöö eest lisatasu
  • Puhkus ja puhkusetasu
  • Töölepingu ülesütlemine ja sundpuhkus
  • Töötervishoid ja –ohutus, koostöö ja töötervishoiu, -ohutuse ja -keskkonna kaart

Võtke ühendust Norra tööinspektsiooniga telefonil +47 73 19 97 00 või külastage võõrtööjõu teeninduskeskuse nõustajaid (sua.no), kui soovite rohkem informatsiooni või teatada probleemidest oma töökohal.

Rohkem infot leiad Norra Tööinspektsiooni kodulehelt: