Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Valgustus

Viimati uuendatud: 04.05.2021
  • Valgustus töökohal peab olema piisav ning ei tohi töötajat pimestada
  • Ebapiisav valgustus võib põhjustada tööõnnetusi, silmade väsimist ja nägemise halvenemist.
  • Valgustustihedus peab sobima töö iseloomuga.

Valgustus töökohal

Valgustus töökohal peab olema piisav ning ei tohi töötajat pimestada. Valguse räigust kutsuvad esile nägemisvälja liigheledad alad. Valgus peab olema suunatud nii, et ei tekiks häirivaid varje. Vältima peab heleduste suuri erinevusi töötaja liikumisel ühest ruumist või ruumiosast teise ning valgusallikast lähtuva valgusvoo värelust.

Töökohtadel piisava valgustus tagamine on tööandja kohustus. Ebapiisav valgustus võib põhjustada tööõnnetusi, silmade väsimist ja nägemise halvenemist. Ülemäärane valgustustihedus, ere valgus ja mittekohase spektriga valgusallikas võivad samuti põhjustada silmade väsimist, nägemise halvenemist ja üldist väsimust, aga ka tööõnnetusi.

Kui töökoha valgustuse osas on juhindutud standardi EVS-EN 12464-1 «Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus» 1. osast «Sisetöökohad», eeldatakse, et töökoha sisevalgustuse nõuded on täidetud. Vajadusel tuleb töökoha valgustatust suurendada vastavalt töötaja eale või terviseseisundile.

Tekkiva valguse hulk väheneb valgusallika vananedes. Valguse hulka vähendavad valgusallika kulumine, määrdunud valgusti, määrdunud seinapind, määrdunud peegeldus ja peegeldusvastased seadmed. Kehv taustvalgustus ja kohtvalgustuse puudumine põhjustavad vale tööasendi ja väsimuse ning vähendavad töö kvaliteeti ja tootlikkust.

Taustvalgustus peab tagama valguse ühtlase leviku üle kogu ruumi. Valgustustihedus peab sobima töö iseloomuga. Väikeste osakeste või komponentidega töö nõuab suuremat valgustustihedust. Ruumi värvilahendus on samuti oluline - põrandad, seinad ja laed peaksid olema heledates toonides. 

Sisetöökohtade valgustustihedust tuleb mõõta tööülesannete täitmise alal. Ettevõtte töökeskkonnaspetsialist, kes on pädev, võib ise mõõtevahendiga kontrollida valgustustihedust.

Sisetingimustes on soovitatav valgustustihedus:

  • liikumisaladel ja koridorides 100 lx
  • treppidel ja laadimisplatvormidel 150 lx.

Välistingimustes on soovitatav valgustustihedus vaid jalakäijatele ette nähtud:

  • kõnniteedel 5 lx
  • sõidukite liikumisalal 20 lx
  • jalakäijate ülekäiguteedel ning peale- ja mahalaadimispaikadel 50 lx.