Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töökeskkond / Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes / Tervisekontroll

Tervisekontrolli korraldus

Viimati uuendatud: 11.03.2016


  • Kes? Tervisekontrolli viib läbi töötervishoiuarst, kes on kohustatud tutvuma töötaja töökeskkonna ja töökorraldusega kohapeal.
  • Kus? Töötajate tervisekontrolli võib läbi viia ainult nendes ehitistes ja ruumides, millele on antud sellekohane kasutusluba. Seega ei ole aktsepteeritav korraldada töötajate tervisekontrolli tööandja ruumides (v.a juhul, kui tööandjaks on meditsiiniasutus, kus korraldatakse oma töötajate tervisekontrolli).
  • Millal? Esmane tervisekontroll korraldatakse töötamise esimese kuu jooksul. Seda ei tohi lükata katseaja lõppu, sest töötaja üldine tervislik seisund ei pruugi töötamiseks antud töökeskkonnas sobida. Tööleasujalt ei saa nõuda perearsti tõendit, sest perearst ei teosta töötaja meditsiinilist läbivaatust eesmärgiga selgitada välja töötaja tervisliku seisundi sobivus konkreetsetesse tööoludesse.

Järgmise tervisekontrolli tähtaja määrab töötervishoiuarst, arvestades konkreetse töötaja tervislikku seisundit ja selle sobivust konkreetsetesse tööoludesse

NB! Tervisekontrollis peab täiskasvanud töötaja käima vähemalt üks kord kolme aasta jooksul, alaealine vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.

  • Tulemus? Töötervishoiuarst väljastab töötaja tervisekontrolli otsuse tööandjale, tehes selle teatavaks ka töötajale, kes kinnitab otsuse teadasaamist oma allkirjaga. Tööandjal on kohustus järgida töötervishoiuarsti otsust. Näiteks on töötervishoiuarst sõnastanud järgneva otsuse: „Ei sobi töötama mürarikkas keskkonnas; ei tohi teisaldada üle 10 kg raskusi; ei sobi töö ülestõstetud kätega”. Ka töötajal on kohustus täita ja arvestada töötervishoiuarsti otsuses toodud piiranguid ja nõudeid (nt nõuet puhkepauside ajal võimelda). Kuigi töötervishoiuarsti ettepanekud töötaja töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks on soovituslikud, võiks tööandja neid siiski võimalusel arvestada ja rakendada.

Külastusi 4042, sellel kuul 4042

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks