Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töökeskkond / Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes / Tööinspektsiooni teavitamine

Tööinspektsiooni teavitamine

Viimati uuendatud: 04.11.2020


Teavitamise vormid on kättesaadavad Tööinspektsiooni kodulehel ja kliendiportaalis.

Tööinspektsiooni tuleb teavitada järgnevatel juhtudel:

  • töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku määramisel nende nimed ja kontaktandmed;
  • tegevusala muutmisest; töötervishoiu ja tööohutusega tegelevate isikute (töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikmete) nimed ja kontaktandmed;
  • asbestitööde alustamisest;
  • kantserogeenide või mutageenide käitlemise alustamisest või kui riskianalüüsi käigus on välja selgitatud kantserogeenide või mutageenidega kokkupuute oht;
  • enne esmakordset töö alustamist 2., 3. või 4. ohurühma bioloogiliste ohuteguritega (ohurühmadesse kuuluvuse kohta vaata Vabariigi Valitsuse 05.05.2000 määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” lisa 3);
  • töötajal kutsehaiguse diagnoosimisest – 20 tööpäeva jooksul tuleb koostada raport ja saata see Tööinspektsiooni kolme tööpäeva jooksul pärast kutsehaigestumise uurimise lõpetamist;
  • tööõnnetusest – 10 tööpäeva jooksul tuleb koostada raport ja saata see Tööinspektsiooni kolme tööpäeva jooksul pärast tööõnnetuse uurimise lõpetamist. Surmaga lõppenud või nähtavalt raske vigastuse põhjustanud tööõnnetusest tuleb Tööinspektsiooni viivitamatult teavitada.

Külastusi 15544, sellel kuul 15544

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks