Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu sõlmimine

Mida peab tööleping sisaldama?

Viimati uuendatud: 07.02.2019


Töölepingus lepitakse kokku kõige olulisemates tingimustes, milleks üldjuhul on:

  • tööülesannete kirjeldus;
  • töö eest makstav tasu;
  • tööaeg
  • töö tegemise koht.

Tööandja peab töötajat kirjalikult teavitama ka muudest TLSis ette nähtud andmetest, milles pooled ei ole töölepingus kokku leppinud, näiteks puhkuse kestusest, kehtestatud töökorralduse reeglitest ja töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadest. Tööandja peab töölepingu andmed esitama töötajale heauskselt, selgelt ja arusaadavalt.

Peale andmete, millest tööandja peab töötajat igal juhul teavitama, on ka tingimusi, millest tööandja teavitab töötajat siis, kui pooled on neis kokku leppinud. Kui kokkulepe on kirjas töölepingus, ei ole täiendavat teavitust vaja.

Tingimused, mille rakendamisel tuleb saavutada kokkulepe:

  • neljast kuust lühem katseaeg või töötamine katseajata;
  • tähtajalise töölepingu sõlmimise põhjus ja kestus, kui töö on ajutise iseloomuga või tähtajaline;
  • konkurentsipiirangu kohaldamine;
  • töötamine väljaspool tavapärast tööandja asukohta või tegevuskohta (kaugtöö);
  • töötaja töötamine kolmanda isiku juures (renditöö);
  • töötamine tööaja summeeritud arvestusega.

Kui töötaja hakkab tegema tööd, kus tööandjal on tootmis- või ärisaladuse hoidmiseks õigustatud huvi, peab saladusena määratud teabe sisu teatama töötajale kirjalikult. Sellega pannakse talle saladuse hoidmise kohustus.

Tööandja ja töötaja võivad töölepingus kokku leppida ka muudes tingimustes, mis ei ole seadusega vastuolus ega keelatud. Samas tuleb teada, et kokkulepe, mis on töötaja jaoks seaduses ettenähtust halvem, ei kehti. Töösuhetes lähtutakse töötaja jaoks soodsama sätte kohaldamise põhimõttest.

 

Külastusi 7468, sellel kuul 7468

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks