Menüü

Avaleht / Erivajadustega töötajale / Erivajadustega töötaja töökeskkond / Töökoha kohandamine

Töökoha kohandamine

Puue iseenesest ei ole haigus, vaid funktsiooni kaotus või kõrvalekalle. Vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadusele eristatakse kolme puudeastet – keskmine, raske ja sügav. Eristus on selle alusel, kui suur on inimese kõrvalabi vajadus. Puue ei tähenda automaatselt inimese töövõimetust ning sobivate tööülesannete või töökoha kohanduse korral ei ole puue töö tegemisel takistuseks. Kui töötaja on  tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel töövõime osaliselt kaotanud on tööandja kohustatud töö- ja teenistussuhteid reguleerivates seadustes sätestatud korras andma töötajale võimaluse jätkata sobival tööl ettevõttes.

Puudega töötajatele peab tööandja looma sobivad töö- ja olmetingimused ning töövahendid, ehk töökoht tuleb kohandada vastavalt tema kehalistele ja vaimsetele võimetele. Kohandamine seisneb ehitise, tööruumi, töökoha või töövahendi puudega isikule ligipääsetavaks ja kasutatavaks muutmises. See nõue kehtib ka üldkasutatavate liikumisteede ja olmeruumide kohta, mida puudega töötajad kasutavad. Töötervishoidu ja tööohutust ei tohiks kasutada ettekäändena puuetega inimeste mitte värbamisel või töölt vabastamisel. Pealegi on nendele töötajatele kohandatud töökohad ohutumad ja ligipääsetavamad kõikidele teistele. Riskihindamise käigus tuleb välja selgitada, mis võib puudega töötajat tööl kahjustada ning vastavalt sellele kohandada ettevaatusmeetmed ja abinõud.

Kuulmispuudega ja kurdid on üldjuhul füüsiliselt terved inimesed ja erilisi ümberkorraldusi ei vaja, küll aga ei sobi neile töö mürarikkas keskkonnas ja aktiivne suhtlemine klientidega. Vaegnägijad võivad heade abivahendite (arvuti koos kõneprogrammiga, arvuti koos punktkirjaribaga jne) korral töötada näiteks sekretäride või administraatoritena. Sügava nägemispuudega inimesed vajavad seevastu rohkem ümberkorraldusi ja kõrvalist tuge, kuid võivad töötada edukalt näiteks massööridena ja komplekteerijatena. Liikumispuudega inimestel on tavaliselt abiks liikumisabivahendid (protees, kargud, ratastool, käsijuhtimisega auto jne) ning liikumiseks vajatakse tasast pinda, kaldteid ja lifte, kindlasti käsipuid ja madalaid astmeid. Vaimupuude või psüühikahäirega töötajal on lai spekter oskusi ja võimeid, tihti ei vaja nad töötamiseks kulukat ruumide kohandamist või spetsiaalset varustust, vaid püsivat ja stabiilset ümbrust.

Puudega inimesel võib olla teatud kohanemisraskusi, millega tööandja peaks arvestama ja mille tõttu võiks talle anda kohanemiseks veidi rohkem aega kui teistele töötajatele. Kõige õigem on enne töötaja töölevõtmist läbi arutada need vajadused, mis seoses töökoha ja töötamisega tekivad. Töökoha kohandamise käigus on mõistlik teha seda koos inimesega, kelle jaoks kohandamine on ette võetud – see tagab vajadustele vastava töökoha loomise ja hoiab ära asjatud kulutused.

Külastusi 17456, sellel kuul 17456

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks