Avaleht / Erivajadustega töötajale / Tööturuteenused / Psüühilise erivajadusega töötaja / Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele inimestele, kellel on raske, sügava või püsiva psüühikahäire tõttu vähenenud töövõime ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi.

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärk on toetada inimese tööle asumist ja töötamist. Rehabilitatsiooni käigus õpetatakse takistava tervisehäirega toime tulema, arendatakse töövõimet ja aidatakse tööeluga kohaneda.

Tööalase rehabilitatsiooni teenusele suunab Töötukassa juhtumikorraldaja. Seda teenust on õigus saada nendel tööealistel (vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimestel,

  • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning
  • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või
  • otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalast rehabilitatsiooni saava inimese jaoks on teenused tasuta, nende eest tasub Töötukassa.

Täpsemalt loe tööalase rehabilitatsiooni programmide kohta siit.

Tööalase rehabilitatsiooni kõikide võimaluste kohta loe Töötukassa kodulehelt.

Külastusi 4405, sellel kuul 4405

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks