Menüü

Avaleht / Lapsevanemale / Väikelapse vanemad ja rasedad / Töösuhted / Kaitse töölepingu ülesütlemisel

Kaitse töölepingu ülesütlemisel

Viimati uuendatud: 21.04.2016


Töölepingu ülesütlemise keeld

Tööandja ei tohi töölepingut üles öelda põhjusel, et:

 • töötaja on rase või töötajal on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele;
 • töötaja täidab olulisi perekondlikke kohustusi (näiteks kasvatab lapsi, hooldab vanemaid).

Täiendav piirang töölepingu ülesütlemisel

Töölepingu seadus eeldab, et töölepingu ülesütlemine raseda või alla 3-aastast last kasvatava vanemaga on õigusvastane. Tööandja peab tõendama, et tööleping on üles öeldud seaduslikul alusel (näiteks töökohustuste rikkumine).

Kaitse töölepingu ülesütlemisel töövõime vähenemise tõttu

Tööandjal on keelatud tööleping üles öelda rasedaga ja naisega, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, kui töötaja:

 • tervise halvenemine ei ole lubanud töötajal töötada;
 • ei ole saanud tööülesannete täitmisega hakkama ebapiisavate teadmiste või oskuste tõttu.

Kaitse koondamisel

Eelisõigus koondamisel:

 • Koondamisel jääb eelisjärjekorras tööle töötaja, kes kasvatab alla 3-aastast last.

Koondamiskeeld

Tööandjal on keelatud koondada:

 • rasedat;
 • töötajat, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele;
 • töötajat, kes kasutab lapsehoolduspuhkust või lapsendaja puhkust.

Erandina võib nimetatud töötajaid koondada:

 • tööandja tegevuse lõppemisel;
 • tööandja pankroti korral, kui tööandja tegevus lõpeb;
 • pankroti raugemisel.

Külastusi 15148, sellel kuul 15148

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks