Menüü

Avaleht / Lapsevanemale / Väikelapse vanemad ja rasedad / Töösuhted / Isapuhkus

Isapuhkus

Viimati uuendatud: 02.05.2016


Isal on õigus saada kokku 10 tööpäeva isapuhkust kahe kuu jooksul enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. Isapuhkust antakse töötajale tööpäevades, seega ei saa seda puhkust võtta töötaja puhkepäeval. Töötaja tööpäevaks on iga päev, millal töötaja tööülesandeid täidab sõltumata tööpäeva pikkusest. Isapuhkuse (nagu ka lapsepuhkust või tasustamata lapsepuhkust) tööpäevades kasutamise eesmärgiks on täiendava vaba aja andmine lapse ja perega tegelemiseks.

Isapuhkuse kasutamine ei sõltu sellest, kas lapse ema kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust või mitte. Isapuhkuse kasutamisel ei ole oluline, kas lapse ema on töötu, avalik teenistuja, töötaja või mõnes muus õiguslikus suhtes. Samuti ei oma isapuhkuse kasutamise seisukohalt tähtsust, kas lapse isa on lapse emaga abielus või mitte.

Isa võib kasutada puhkust järjest või osade kaupa olenevalt pere vajadusest, ühe või mitme tööandja juures, kuid mitte üle 10 tööpäeva ja puhkus peab olema ära kasutatud hiljemalt lapse 2-kuuseks saamiseni.

Alates 01.01.2013 tasustatakse isapuhkust isa keskmise töötasu alusel. Puhkusetasu ülempiiriks on kolmekordne Eesti keskmine brutotöötasu üle-eelmisel kvartalil. Puhkusetasu hüvitatakse tööandjale riigieelarve vahenditest Sotsiaalkindlustusameti kaudu. Hüvitatava puhkuse suuruse arvutab ja maksab töötajale välja tööandja. Tööandja peab hüvitatava summa riigieelarvest ülekandmiseks esitama taotluse Sotsiaalkindlustusametile.

 

 

 

 

Külastusi 50341, sellel kuul 50341

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks