Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Elektroonikatööstus / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu-lihaskonnavaevuste tekkimist.

Kui tõstetakse, veetakse või lükatakse raskeid esemeid või töötatakse ebasobivas asendis, riskitakse pikema aja jooksul liigesehaiguste, nagu näiteks osteoartroosi väljakujunemisega. Samuti võib tekkida akuutse ülekoormussündroomi risk, näiteks ägedate alaseljavalude näol. Kui töötatakse ühetaoliste liigutustega ja ebasobivas asendis pikemat aega, riskitakse ka liigesehaiguste tekkimisega. Riski võib suurendada  tuuletõmme.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et välja selgitada, kas töökeskkond on ergonoomiline, peab pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Raskuste tõstmine
Raskuste tõstmine on nii vähene suurte raskuste tõstmine kui ka sagedane väiksemate raskuste tõstmine. Tõstmine võib olla ohtlik, kui esemed on suured või rasked, kui tõstes pole võimalik kasutada sobivaid tööasendeid või esemeid tuleb kanda kaugele. Raskuste tõstmine võib olla raske või ebamugav näiteks siis, kui tõstetakse raskeid või suuremõõtmelisi kaste. Asja halvendab see, kui tõstmine toimub allpool põlvekõrgust või ülalpool õlakõrgust, näiteks tootmise käigus, pakkimis- ja laotöödel. Kui ei saa ruumipuuduse tõttu tõsta sobivas asendis, võib see olukorda halvendada. Terviseprobleeme võivad põhjustada ka korduv esemete tõstmine või suur hulk päeva jooksul tõstetud kilosid, näiteks pakkimistöödel.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Erinevad tööülesanded koormavad kehapiirkondi erinevalt. Valude tekkimise oht kasvab sedamööda, mida kauem ja intensiivsemalt tehakse tööd ebasobivas tööasendis, näiteks kitsastes ruumitingimustes, kus liikumisvabadus on piiratud. Nii võib see olla näiteks elektrikilpe monteerides või parandades

Käed on koormatud, kui  tööriistu või esemeid hoitakse käes pikemat aega, või kui pööratakse ja painutatakse sageli randmeliigest. See on eriti koormav siis, kui tuleb kasutada  ka jõudu.

Kui töötatakse ülestõstetud kätega või asendis, kus käed on kehast kaugele eemale sirutatud, langeb koormus õlgadele ja kaelale. Sellise asendi põhjuseks võib olla töö ebasobival kõrgusel või olukord, kus ei saa olla tööpinnale piisavalt lähedal, näiteks tootmisliinide ja linttransportööridega seotud töödel, kaupa käsitsi pakkides ja alustele ladudes. Seljavaevuste risk on suur, kui peab selga ettepoole või küljele painutama või pöörama, näiteks töötades mittereguleeritava pakkimislaua taga, detaile jootes või muud täpsust nõudvat tööd tehes.

Ühekülgne ja koormav ning ühekülgne ja korduv töö
Kui töötatakse suurema osa päevast sundasendis, näiteks masinate taga või trükkplaate jootes, on töö ühekülgne ja koormav. Kui töötatakse sama tööriistaga ja ühetaoliste liigutustega, mis korduvad rohkem kui poole tööpäeva jooksul, on töö ühekülgne ja korduv. Selline võib näiteks olla koosteliinil töötamine, komponentide monteerimine, elementide masinasse, näiteks flowpack-liinile paigutamine ja sealt välja võtmine, meditsiiniseadmete töötlemine, pakkimine ning kauba alustele ladumine.

Raskuste tõmbamine või lükkamine
Raskuste tõmbamine ja lükkamine võib olla koormav, kui peab tõmbama või lükkama raskeid kärusid, mahuteid, ratastega kaubaaluseid või -riiuleid, millega käte jõul manööverdamine nõuab pingutust. Samuti võib raske olla kaupade lükkamine ja tõmbamine rulltransportööriga. Tõmmates ja lükates on koormus suurem ebatasasel pinnal, kui kärul on väga väikesed rattad või käepide on paigutatud ebamugavalt. Koormust võib suurendada ka see, kui kaupade teisaldamise käigus on vaja pidevalt peatuda ja jälle paigalt liikuda.

Probleemide lahendamine

Ergonoomilise töökeskkonna saab luua, kui järgitakse järgmisi põhitõdesid:

  • raske töö tegemiseks kasutatakse sobivaid tehnilisi abivahendeid, näiteks elektrilisi kahvelkärusid
  • töö on korraldatud nii, et oleks võimalik abivahendeid kasutada
  • töö tegemiseks on piisavalt ruumi, stabiilne tasane aluspind ja korralik valgustus
  • ühekülgne ja koormav töö vaheldub tööpäeva jooksul muu töö või puhkepausidega
  • töökoht on kujundatud ja kohandatud konkreetsele töötajale
  • kõik töötajad, ka uued ja asendustöötajad on juhendatud ja nad on läbinud  abivahendite ja õigete töömeetodite kasutamise väljaõppe.  

Raskuste tõstmine
Kasutage raskuste tõstmiseks sobivaid tehnilisi abivahendeid. Tagage, et kõiki töötajaid juhendataks põhjalikult, kuidas tehnilisi abivahendeid kasutada, näiteks kraanasid, elektrilisi kahvelkärusid või vaakumtõsteseadmeid. Võite kaaluda ka protsesside automatiseerimist. On oluline, et töö oleks planeeritud ja korraldatud nii, et ei tekiks vajadust esemeid rohkem ümber tõsta, kui on hädavajalik.


Koormavad tööasendid ja -liigutused
Ebasobivaid tööasendeid saab vältida, kui  töö tegemiseks on piisavalt ruumi ja saab kasutada sobivaid töövahendeid. Inimesed on kasvult erinevad ja seepärast võib olla tarvis kohandada seadmeid vastavalt konkreetsele kasutajale. Näiteks võib kasutada reguleeritava kõrgusega töölaudu või reguleeritavaid elektrikilpide monteerimislaudu. Tööasendi seisukohalt on oluline ka hea valgustus ja nähtavus. Piirata tuleb sundasendis ja ühekülgsete liigutustega töötamist, täites vaheldumisi erinevaid ülesandeid. Enne uute seadmete ja inventari ostmist tuleb välja selgitada, millised on vajadused.

Ühekülgne ja koormav või ühekülgne ja korduv töö
Probleeme ühekülgse ja koormava ning ühekülgse ja korduva tööga saab lahendada nii, et ülesanded päeva jooksul vahelduvad  või tehtakse puhkepause. Tehnilised abivahendid ja seadmed peavad olema kindlasti töökorras, et saaks töötada sobivate tööasendite ja -liigutustega, ilma et tekiks vajadus kasutada liigset jõudu. Seda, kui raskeks töötaja oma tööd peab, mõjutab ka psühhosotsiaalne töökeskkond.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad tõstmist, vedamist, lükkamist, ühekülgset ja koormavat, ühekülgset ja korduvat tööd ning tööasendeid ja –liigutusi on koondatud tööelu portaali ergonoomia teemalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 4332, sellel kuul 4332

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks