Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Elektroonikatööstus / Nahaärritajad

Nahaärritajad

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Nahk kaitseb kahjulike välismõjude eest. Kui nahale langeb liiga suur koormus, nii et selle kaitsev rasvakiht kaob ja nahk ei jõua enam ise ennast parandada, tungivad näiteks allergiat tekitavad ained kergemini läbi naha. On ka kemikaale, millel on võime tungida läbi kõikide nahakihtide ja tekitada ekseemi. Ekseem väljendub selles, et nahk muutub kuivaks, punaseks ja sügelevaks. Tekkida võivad väiksed vesivillid või vesitsevad lõhed.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates töö kahjulikkust nahale peab läbi mõtlema, kas puututakse kokku nahka ärritavate ainetega või kui kaua töötatakse kinnastega.

Märg töö
Kui töötatakse veekindlate kaitsekinnastega või niiskete kätega rohkem kui 1/4 tööajast (umbes kaks tundi päevas), on tegemist nn märja tööga, mis võib nahka kahjustada. Suur osa tööga seotud ekseemidest ongi põhjustatud kinnastega töötamisest.

Nahka kahjustavad ained
Nahka kahjustavad ained  on akrülaadid, mida kasutatakse mitmesuguse valumasside koostises, liimid ja lakid, isotsüanaate sisaldavad kahekomponentsed liimid, mida kasutatakse serigraafias või detaile monteerides. Isotsüanaadid võivad kokkupuutel nahaga tekitada nahaallergiat või allergilist astmat.

Hüdrokinoon, mida kasutatakse ilmutuslahustes, tekitab allergiat ja seda peetakse ka vähkitekitavaks aineks.

Trükkplaatide valmistamisel kasutatakse pindade töötlemisel kangeid happeid ja aluseid. Need on söövitavad ning võivad kahjustada nahka ja silmi.

Tehke kindlaks, kas kemikaalid, mida kasutatakse, kuuluvad ohuklassi „Ärritav” või „Sööbiv”, või kas ohutuskaardil on riskilause „Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust” (R43) või R38 „Ärritab nahka” . Kontrollige, kas kasutusjuhendis on teavet selle kohta, et toode võib tekitada allergiat, mõjuda ärritavalt või söövitada.

Nahaärritust võivad põhjustada ka muud ained peale nende, mis on märgistatud kui „Sööbiv” või „Ärritav”. Töötades orgaaniliste lahustitega võib saada nahakahjustusi, sest need eemaldavad naha kaitsva rasvakihi, lihtsustades allergiat tekitavate ainete läbipääsu.

Nahka ärritavad ka orgaanilisi lahusteid, happeid või aluseid sisaldavad puhastusvahendid.

Probleemide lahendamine

Riskianalüüsi koostades peab kaardistama ja hindama nahakahjustuse ohtu. Tuleb koostada tarnija ohutuskaardi alusel töökohaspetsiifilised kasutusjuhendid.

Ükskõik, kas nahaärrituse põhjuseks on töö niiskes keskkonnas või allergiat tekitavate ainetega, tuleb kokkupuudet ärritajatega võimalikult palju piirata.

Kõigepealt tuleb uurida, kas nahka ärritavad ained ja protsessid on võimalik asendada ohutute või vähem ohtlikega. Uurides, kas oleks võimalik ohtlikke tooteid asendada, tasub toodete võrdlemiseks vaadata näiteks ohumärgistust, riski- ja ohutuslauseid ning toodete koode. Kui toodete asendamine ei ole võimalik, tuleb uurida, kas protsessi saaks isoleerida suletud süsteemina või ventileerida. Viimase võimalusena tuleb kaaluda isikukaitsevahendite, näiteks kaitsekinnaste, näomaski ja kaitsepõlle kasutamist.

Kui kasutatakse töökindaid, tuleb pöörata erilist tähelepanu järgmisele.

Terved, puhtad ja kuivad kindad
On tähtis, et sobivad kindad oleksid kättesaadavad ja neid kasutataks õigesti. See tähendab, et kindad peavad olema seestpoolt terved, puhtad ja kuivad, et neid ei kantaks kauem, kui hädavajalik, ja et kasutataks puuvillast aluskindaid. Teadke, et lahustid ja muud ained võivad imbuda läbi kinda, ilma et selles oleks auke. Küsige seepärast tarnijalt, millisest materjalist kindaid peaks kasutama ja milline on kinnaste ohutu kasutamisaeg.

Puudrita kindad
Kui peab kasutama latekskindaid, peavad need olema ilma puudrita. Sageli on võimalik nende asemel kasutada sünteetilisest kummist kindaid.

Kasutage külma vett
Käsi tuleb pesta jaheda veega ja korralikult kuivatada, kellad ja sõrmused tuleb töö ajaks ära võtta. Puhkepauside ajal ja töö lõppedes tuleb kätele kanda rasvast kreemi. Pidage meeles, et kreem ei asenda kindaid.

Lisateave nahaärrituste kohta

Valik materjalidest, mis puudutavad tööd kemikaalide ja materjalidega ning piirnorme, on koondatud tööelu portaali keemiliste ohutegurite teemalehele.

Külastusi 3526, sellel kuul 3526

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks