Menüü

Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Toiduainetööstus / Ergonoomiline töökeskkond

Ergonoomiline töökeskkond

Viimati uuendatud: 23.10.2012


Ergonoomiline töökeskkond aitab vältida luu- lihaskonna vaevuste tekkimist.

Kui tõstate, tõmbate või lükkate raskeid esemeid või töötate ebasobivas asendis, riskite valude tekkimisega kätes, kaelas, õlgades, seljas ja põlvedes. Kui te töötate ühetaoliste liigutustega ja ebasobivas asendis pikemat aega, riskite liigesehaiguste väljakujunemisega. Liigesehaiguste väljakujunemise riski suurendab ka töö külmas ja tuuletõmbes.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Et saada teada, kas töökeskkond on ergonoomiline, peate pöörama tähelepanu järgmistele aspektidele.

Raskuste tõstmine
Raskuste tõstmine võib põhjustada ohtu, kui tõstetavad esemed on raskesti haaratavad ja suured, näiteks pakkides kaste kaubaalustele või tõstes toorainekotte, segades tainast ja kommimassi. Raskuste tõstmine on koormavam, kui töötatakse kummargil asendis või selga pöörates, väljasirutatud kätega või kitsastes tingimustes. Ohtu suurendab ka raskuste kandmine treppidel või redelitel ronides, näiteks siis, kui toorainet viiakse laost tootmisruumidesse. Terviseprobleeme võib põhjustada ka korduv esemete, näiteks juusturataste, kommimassi, kastide, kottide jms tõstmine või suure hulga kilode tõstmine päeva jooksul.

Raskuste teisaldamine (tõmbamine ja lükkamine)
Raskuste tõmbamine ja lükkamine võib olla koormav, kui on vaja transportida raskeid kärusid, ratastel nõusid, kaubaaluseid või riiuleid, millega käte jõul manööverdamine nõuab pingutust. Tõmbamine ja lükkamine on koormavam ebatasasel või kaldpinnal, tasapinnaerinevuste korral, kui kärul on väga väikesed rattad või käepide on ebamugavas asendis. Koormav võib olla ka pidev peatumine ja paigalt liikumine kaupade teisaldamisel.

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Erinevad tööülesanded koormavad keha piirkondi erinevalt. Valude tekkimise risk kasvab sedamööda, mida kauem ja intensiivsemalt tehakse tööd ebasobivas tööasendis.

Kui töötatakse ülestõstetud või väljasirutatud kätega, langeb koormus õlgadele ja kaelale. Näiteks võib seda esineda käsitsi pakkimise või kauba alustele laadimisega, sorteerimisega või tööga tootmisliinidel ja linttransportööridel.

Selg on koormatud, kui kummardatakse ettepoole või pööratakse selga, eriti kui kasutatakse samal ajal töö tegemiseks jõudu, näiteks tõstetakse kaupu. See võib esineda näiteks siis, kui laua kõrgus ei ole reguleeritud töötajale sobivaks.

Ühekülgne ja koormav ning ühekülgne ja korduv töö
Kui töötatakse suurem osa päevast sundasendis, näiteks masinate tööd jälgides või toodete kvaliteeti kontrollides, on töö ühekülgne ja koormav. Kui töötatakse ühetaoliste liigutustega, mis korduvad rohkem kui poole tööpäeva jooksul, näiteks sama tööriistaga, on töö samuti ühekülgne ja korduv. See võib esineda näiteks tooteid pakkides või töötades masinatega või tootmisliinidel.

Probleemide lahendamine

Saate luua ergonoomilise töökeskkonna, kui pöörate tähelepanu järgmisele:

  • kasutage raske töö tegemiseks tehnilisi abivahendeid, nt käsikärusid, kahvelkärusid, kahveltõstukeid ja platvormkärusid
  • planeerige ja korraldage töö nii, et oleks võimalik abivahendeid kasutada
  • tagage, et töö tegemiseks oleks piisavalt ruumi, stabiilne tasane aluspind ja korralik valgustus
  • tagage, et ühekülgne ja koormav ning korduv töö vahelduks tööpäeva jooksul muu tööga või puhkepausidega
  • hoolitsege, et töökoht oleks sobivalt kujundatud ja kohandatud konkreetsele töötajale
  • kindlustage, et kõiki töötajaid, ka uusi ja asendustöötajaid juhendatakse korralikult ja nad läbiksid õigete abivahendite ja töömeetodite kasutamise väljaõppe.  

Raskuste tõstmine, tõmbamine ja lükkamine
Kasutage raskuste tõstmiseks sobivaid tehnilisi abivahendeid ja hoolitsege, et kõiki töötajaid juhendataks põhjalikult, kuidas neid tuleb kasutada. Sobivad tehnilised abivahendid võivad olla näiteks platvormkärud, trepikärud, mehaanilised kahvelkärud, käärtõstukid või vaakumtõstukid. Raskuste tõstmist võib vähendada ka protsessi automatiseerimine. Veenduge, et liikumisteed oleksid puhtad ja ühetasased ning teel ei oleks takistusi, nagu näiteks augud põrandas. Planeerige ja korraldage töö nii, et asju poleks vaja ümber tõsta rohkem kui hädavajalik. 

Koormavad tööasendid ja -liigutused
Ebasobivaid tööasendeid saate vältida kindlustades, et töökoht oleks kohandatud konkreetsele töötajale. Ruumi peab olema piisavalt ja kasutada tuleb sobivaid abivahendeid. Piirake sundasendis ja ühekülgsete liigutustega töötamist, täites vaheldumisi erinevaid ülesandeid. Inimesed on kasvult erinevad ja seepärast peab  olema võimalik töölauda kohandada konkreetsele töötajale, kui seda kasutab mitu inimest,. Hankige tööriistad ja seadmed, näiteks kahvelkärud ja vaakumtõstukid, mis vähendavad vajadust teha tööd põlve- ja õlakõrgusel. Tööasendi seisukohalt on oluline ka hea valgustus ja nähtavus.

Ühekülgne ja koormav ning ühekülgne ja korduv töö
Probleeme ühekülgse ja korduva tööga saate lahendada näiteks korraldades töö nii, et ülesanded päeva jooksul vahelduksid või tehtaks puhkepause. Tehnilised seadmed peavad kindlasti olema töökorras, et saaksite töötada sobivates tööasendites ja -liigutustega. Seda, kui raskeks töötaja oma tööd peab, mõjutab ka psühhosotsiaalne töökeskkond ja töötempo.

Lisateave ergonoomilise töökeskkonna kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad tõstmist, vedamist, lükkamist, ühekülgset ja koormavat, ühekülgset ja korduvat tööd ning tööasendeid ja –liigutusi on koondatud tööelu portaali ergonoomilise töökeskkonna teemalehele.

Õigusakt: määrus „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.

Külastusi 3385, sellel kuul 3385

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks