Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Toiduainetööstus / Kemikaalid ja tolm

Kemikaalid ja tolm

Viimati uuendatud: 30.06.2017


Ohtlikud kemikaalid, millega tööl kokku puututakse, võivad kahjustada hingamisteid, tekitada vähki, kahjustada reproduktiivorganeid, tekitada allergiat või kahjustada närvisüsteemi. Paljud haigused ilmnevad alles aastate pärast, mispärast on oluline tervisekahjustusi ennetada, vältides või vähendades töötaja kokkupuudet ohtlike kemikaalidega. 

Selgitage välja võimalikud probleemid

Keemilised ohutegurid toiduainetetööstuses  on eeskätt  ainete tolm ja aurud.

Tolm
Tolmavad toorained, näiteks jahu, suhkur ja lisaained, võivad kahjustada hingamisteid. Tolmuosakeste sissehingamine võib tekitada ka allergilisi reaktsioone, näiteks astmat. Tolmuga võidakse kokku puutuda näiteks toorainet kaaludes, seda nõudesse ja kateldesse valades, lõhna-, värv- ja maitseainete hoidmiseks kasutatud nõusid pestes või tolmuseid masinaid ja ruume puhastades.

Kõige sagedamini tekitavad allergiat jahu, värv-, maitse- ja lõhnaained.

Kui hingatakse sisse ensüüme nagu näiteks juustu valmistamisel kasutatavat laapi, pepsiini või lüsosüümi, võib tekkida allergia või astma.

Käsitsedes juustu, eriti valminud hallitusjuustu, võib kergesti  tolmuga kokku puutuda, näiteks juustu pestes või pakkides. Selles tolmus sisaldub suures koguses hallitusseeni ja nende eoseid, mis võivad sissehingamisel tekitada astmat ja teisi kopsuhaigusi.

Puhastusvahendid
Puhastusvahendeid kasutades võib nahka kaitsev rasvakiht kaduda. Allergilisi reaktsioone tekitavatel ainetel on seetõttu lihtsam läbi naha tungida ning kasvab nahaärrituse ja ekseemi tekkimise oht.

Kasutage ohumärgistust ja ohutuskaarti
Teave ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate  toodete kohta on esitatud selle pakendi ohumärgistusel ja ohutuskaardil (turustaja kasutusjuhendis).

Ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad tooted on märgistatud erinevate ohutüüpide kaupa, vt piktogramme. Riskilaused etiketil räägivad, millise ohuga on tegemist, nt „võib põhjustada vähktõbe”, „võib sissehingamisel põhjustada allergiat”, „kahjulik kokkupuutel nahaga” jne.

ohusymbolid2_filmajakirjandusjaraamatud.JPG

GHS01 – Plahvatusohtlik;
GHS02 – Tuleohtlik;
GHS03 – Oksüdeeriv;
GHS04 – Rõhu all olev gaas;
GHS05 – Söövitav;
GHS06 – Surmav/Mürgine;
GHS07 – Kahjulik/Ärritav;
GHS08 – Terviseoht;
GHS09 – Keskkonnaoht

Probleemide lahendamine

Hankige teavet ainete ja toodete kohta
Kokkupuute vältimiseks ohtlike kemikaalide  ja neid sisaldavate ainetega  on hea teada:

  • millised ained on töökohal kasutusel ja millised ühendid võivad tööprotsesside käigus eralduda, näiteks toodete kuumutamisel või keetmisel tekkivad ebameeldivad ja tervistkahjustavad aurud
  • et  ohumärgistusest ja ohutuskaardilt leiate teavet ainete ohtlikkuse kohta
  • selgitage välja, kuidas ja millal võib aset leida  kokkupuude ohtlike kemikaalide ja tolmuga kokku puutuda, näiteks kas tegemist on aurude sissehingamisega, nahakontaktiga vms
  • hinnake , kui pikalt  kokkupuude kestab ja kui sageli nende ainetega kokku puututakse

koostage töökohaspetsiifiline ohutusjuhend, arvestades kasutatavaid kemikaale.

Asendage ohtlikud kemikaalid
Asendage ohtlikud kemikaalid  ja nendega seotud töömeetodid ohutumatega. Kasutage alati kõige vähem ohtlikku töömeetodit.

Isoleerimine
Kui ohtlike kemikaalide  ja töömeetodite kasutamine on möödapääsmatu, tuleb tööprotsess võimalikult suurel määral muust töökeskkonnast isoleerida. Tööde korraldamisel tuleb eriti saastav töö teistest tegevustest eraldada nii, et tööga mitte seotud inimesed sellega kokku ei puutuks. Koristamisel ei tohi tolmu üles ei keerutada.

Isikukaitsevahendid
Kui ohtlike kemikaalidega kokkupuudet ei ole muul viisil võimalik vältida ja ohtu vähendada, tuleb kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid.

Lisateave keemiliste ohutegurite kohta

Õigusaktid: sotsiaalministri määrus „Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord“.

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Valik materjalide ohtlike kemikaalide kasutamise kohta on koondatud tööelu portaali keemiliste ohutegurite teemalehele.

Külastusi 4203, sellel kuul 4203

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks