Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Toiduainetööstus / Müra

Müra

Viimati uuendatud: 23.10.2012


Müra võib rikkuda kuulmist ja põhjustada stressi, kõrget vererõhku, väsimust jms. Samuti võib liiga kõrge müratase vähendada keskendumisvõimet, nii et õnnetusoht kasvab ja töös tehakse rohkem vigu.

Kuulmiskahjustusega kaasneb sageli selline haigus nagu tinnitus, mis kujutab endast helinat või kohinat kõrvades. Tinnitus võib olla mööduv või püsiv. Sageli kurnab see haigestunud inimest psüühiliselt.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates müraga seotud probleeme, tuleb pöörata tähelepanu müra tasemele, kokkupuute kestusele ja müra laadile, nt impulssmüra esinemisele. 

Pidev müra
Kui töökohal on pidevalt kõrge müratase (üle 80dB), võib see kahjustada kuulmist. Müratase on liiga kõrge, kui peate ½–1 meetri kauguselt üksteisega suhtlemiseks valjusti hüüdma, et teist aru saadaks. Müra võib kahjustada kuulmist nii siis, kui töötaja peab taluma väga tugevat müra lühikest aega, kui ka siis, kui nõrgemas müras viibitakse pikemat aega.

Kõige tugevam müra konservide ja jookide valmistamisel tekib pudelite, purkide ja karpide kaubaalustele laadimisel ja transpordiliinidel.

Pagaritoodete, tubaka, šokolaadi jms tootmisel tekitavad kõige rohkem müra valtsid, veskid, doseerimiskaalud pakkimisel ja ventilatsiooniseadmed, näiteks ahjude ventilatsioon.

Piimatoodete ja margariinide tootmisel tekitavad müra tsentrifuugid, homogenisaatorid, pihustuskuivatid, dosaatorid, sulgemis- ja pakkimisseadmed.

Lühiajaline väga tugev müra (impulssmüra)
Ohtlik on kokkupuude impulssmüraga) See võib tekkida näiteks löökide puhul, esemete kokkupõrkel või surve all oleva õhu väljapääsemisel.

Ruumi akustika
Häiriv järelkaja ruumis tähendab, et ruumi akustika on halb.

Probleemide lahendamine

Esmase nõudena tuleb kinni pidada seadusega kehtestatud mürataseme piirnormist 85 dB(A) ja impulssmüra piirnormist 137 dB(C). Lisaks sellele tuleb võimalusel summutada häiriv müra.

Töö kavandamine
Kavandage töö selliselt, et müraga puutuks kokku võimalikult vähe töötajaid. Korraldage töö nii, et iga üksik töötaja puutuks müraga kokku võimalikult lühikest aega. Vältige tööd kohtades, kus tehakse mürarikkaid töid. Seadke sisse vaikne puhkeruum ja juhtimiskabiin, kust töötajad saavad müratekitavate masinate, näiteks veskite tööd jälgida ja võimaluse  korral ka juhtida.

Eraldage müra tekitavad protsessid müratõketega. Eraldage mürarikkad tööd vaiksetest, jagades ruumid osadeks.

Müra summutamine selle allika juures
Ostke ettevõttele võimalikult  vähe müra tekitavad seadmed.Kui masinate müratase ületab 70 dB(A), peab see olema märgitud kasutusjuhendis.

Eraldage müra tekitavad masinad müratõketega. Paljude masinate ja seadmete tekitatavat müra saab vähendada, kattes need helisummutavate materjalidega. Paigutage müratekitavad masinad, näiteks suruõhukompressorid, vaakumpumbad ja ventilaatorid, võimalusel tööruumidest väljapoole. Hooldage masinaid korralikult.

Eraldage töötsoon teisaldatavate müratõketega, kui tehakse väga mürarikkaid remonditöid.

Vähendage transportööride kiirust. Väiksema kiiruse juures tekib ka vähem müra.

Ruumi akustika
Betoonist sein te ja lagedega ruumides on halb akustika. Katke laed ja vajaduse korral ka seinad heliabsorbeerivate materjalidega. Heliabsorbeerivatele materjalidele ja nende paigaldamisele kehtivad ranged hügieeninõuded.

Kuulmiskaitsevahendid
Kui müratase on liiga kõrge ja seda pole võimalik teisiti summutada, tuleb alati kasutada sobivaid kuulmiskaitsevahendeid.

Lisateave müra kohta

Valik materjalidest, mis käsitlevad müra, mürataseme mõõtmist ja kuulmiskaitsevahendite kasutamist on koondatud tööelu portaali müra teemalehele.

Õigusakt: määrus „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“.

Külastusi 3731, sellel kuul 3731

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks