Menüü

Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Toiduainetööstus / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 23.10.2012


Kaupluse töökeskkonnas juhtuvad õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi eksisteerida pidevalt. Õnnetuse ennetamiseks tuleb läbi mõelda töömeetodid ja tehnilised lahendused.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Ettevõtte õnnetusriski hindamiseks mõelge läbi järgmised aspektid.

Tööriistade, masinate ja tootmisliinide kasutamine
Masinatega töötades võivad õnnetused juhtuda kui ei rakendata vajalikke ettevaatusabinõusid või avariipidur asub raskesti kättesaadavas kohas. Samuti suurendab ohtu see, kui töötajaid ei juhendata põhjalikult, kuidas pakkimisliine, tainasegajaid, miksereid tuleb kasutada. Ohtlikud on  hooldamata masinad või tööriistad või kui neid kasutatakse valel otstarbel. Ettevaatlik tuleb olla ka masinaid ja seadmeid hooldades.

Raskuste tõstmine
Raskuste tõstmisel võib tekkida õnnetusoht näiteks siis, kui puuduvad sobivad abivahendid raskete esemete – nagu näiteks kottide, fooliumirullide, juustu-, jäätise- või margariinikastide tõstmiseks – või siis, kui abivahendeid ei kasutata.

Vigastusriski suurendab  tuliste esemete teisaldamine, näiteks küpsetusplaadid.

Kukkumine ja komistamine
 Kukkuda ja komistada võib siis, kui põrand on koristamata ja maas vedeleb kasutatud või katkiseid pakendeid, kaubaaluseid, kokkurullimata voolikuid jms. Oht võib esineda  eriti siis, kui põrandad või muud pinnad on libedad, näiteks maha läinud rasva tõttu, või ebatasased. Samuti on kukkumisoht suur platvormidel töötades või redelitel seistes, näiteks lisades maitseaineid suurtesse kateldesse.

Muud ohud
Õnnetusoht tekib siis, kui  sõidukid  ja jalakäijad kasutatavad samu liikumisteid. Õnnetusohtu suurendab ka  valmistoodete või pakendite tõstmine kõrgemale kui kaks meetrit, eriti teiste töötajate  või liikumisteede läheduses. Kuuma vee kasutamisel puhastustöödel võib ennast põletada.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem vältida mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutuse parandamiseks ja tähendab muuhulgas, et on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.
Toiduaine- ja tubakatööstuses tuleks ohutu töökeskkonna loomiseks pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Põhjalik juhendamine
Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevases tööelus oluline koht, ja juhendage töötajaid põhjalikult enne tööülesannete täitmise alustamist. Tagage, et töötajad kasutaksid tehnilisi abivahendeid õigesti. Kõik seadmed ja töövahendid peavad olema varustatud  kasutusjuhendiga, kus on kirjas, kuidas nendega ümber käia. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et kasutatakse kõiki ettevaatusabinõusid.

Tegevuse kavandamine ja töökoha heakord
Korraldage töö nii, et ohtlikke olukordi ei tekikski. Kindlustage, et põrandaid koristatakse ja puhastatakse regulaarselt, et ei tekiks ohtu libiseda või komistada kokkurullimata voolikute otsa. Tööde kavandamisel tuleb paika panna ka masinate, tööriistade ja teiste abivahendite reeglipärase hooldamise kord, et vältida kulumisest tingitud õnnetusohtu. Hinnake õnneturiske  iga tööülesande puhul eraldi, et oleks selge, mida tuleb ohutuse tagamiseks teha – näiteks hankida töötajatele turvajalatsid.

Kasutusjuhendid
Tagage, et kõik kasutaksid masinaid ja tehnilisi abivahendeid õigesti ning kontrollige, kas avariipidur asub kättesaadavas kohas ja on töökorras. Pärast masinate hooldamist tuleb ohutuspiirded jälle paigale monteerida. Kõik masinad ja tehnilised abivahendid tarnitakse koos kasutusjuhendiga.  Järgige alati juhendeid ja veenduge, et rakendataks kõiki ettevaatusabinõusid. Ärge unustage ka isikukaitsevahendeid.

Analüüsige õnnetusi
Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline, et seaksite sisse kindla protseduuri analüüsimaks õnnetusi ja ohuolukordi, mis oleksid võinud õnnetuseni viia. Selle alusel saate võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks.

Juhtkond ja töötajad peavad võimalikke igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusohte omavahel arutama. Nõnda on võimalik muuta ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemalehele.

Külastusi 3321, sellel kuul 3321

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks