Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine

Ennetuspoliitika

Viimati uuendatud: 07.02.2019


Ennetav lähenemisviis on tõenäoliselt edukas üksnes juhul, kui seda toetab juhtkond. Seepärast tasub esimese asjana alustada juhtkonnale töötervishoiu ja tööohutuse olulisuse tutvustamist. Kui juhtkonna jaoks on valdkond oluline, tuleb alustada tööohutuse ja töötervishoiu kui ühe organisatsiooni põhiväärtuse  edastamist töötajatele. Tundes töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte ja ettevõtte töötingimusi, saab töökeskkonnaspetsialist või keegi teine töötaja koordineerida ja välja töötada töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi. Kindlasti tuleb vältida kitsa ringi inimeste poolt süsteemi väljatöötamist.

Ettevõtte juhatuse liikme või tegevjuhiga koostöös tuleb esmalt sõnastada ühtne ja üldine ennetuspoliitika, mis hõlmab tehnoloogiat, töökorraldust, töötingimusi, sotsiaalsuhteid ja töökeskkonnaga seotud tegurite mõju. Poliitikas on üldjuhul sõnastatud vastutus töötajate, ühiskonna ja keskkonna ees, mis rahuldab töötajaid ning õigusaktides kirjapandut. Igati soovitav on kaasata töötajad ennetuspoliitika väljatöötamisse, siis võtavad nad seda kergemini omaks. Eestis tegutseva üle 20aastase kogemusega ülemaailmsesse kontserni kuuluva ettevõtte keskkonna-, tervishoiu- ja ohutuspoliitika aluseks on austus inimeste ja ümbritseva vastu. Ettevõtte eesmärk on: ei mingeid tööõnnetusi, ei mingeid kutsehaigusi, ei mingeid kasutamata jäätmeid. Töötajad on igapäevaselt pühendunud poliitika ambitsioonikate eesmärkide saavutamisele, järgides järgmisi põhimõtteid:

  • seadusekuulekus ja heade haldustavade austamine;
  • riskide ohjamine;
  • mõõdetavad prioriteedid ja eesmärgid, mis rajanevad kontserni kõige edukamate võrreldavate tehaste töötulemustele;
  • poliitika elluviimine ka alltöövõtjate puhul, kes teevad koostööd kontserni tehastega;
  • pidev vastutustundlik ja avatud dialoog partneritega (ametiasutused, kliendid, tarnijad jne).

Külastusi 1954, sellel kuul 1954

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks