Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine

Korralduse analüüsimine

Viimati uuendatud: 04.01.2019


Tööandja on kohustatud igal aastal analüüsima töökeskkonna sisekontrolli korralduse tulemusi. Kui korraldusega ei ole tööandja rahul, siis kohandab ta abinõud muutunud olukorrale. See tagab süsteemi pideva parendamise. Näiteks ei pruugi tööandja olla rahul töökeskkonnavolinike või juhtide jälgimiskohustuste täitmisega, sest tema hinnangul registreeritakse ettevõttes mõni üksik isikukaitsevahendi mittekasutamine ja ohuolukord, mis võinuks viia tööõnnetuseni. Muutusena kavandab tööandja laiemat teavitustegevust ohuolukordade märkamise olulisusest, lihtsa registreerimissüsteemi loomist ning isikliku tunnustuse avaldamist ohuolukorda märganud töötajale.

Alahinnata ei saa ka üle 150 töötajaga ettevõttes töökeskkonnanõukogu tööd. Nõukogu ülesanne on muuhulgas analüüsida korrapäraselt ettevõtte töötingimusi, registreerida tekkivad probleemid ja teha tööandjale ettepanekuid nende lahendamiseks ning jälgida vastuvõetud otsuste täitmist. Ka ettevõtte töökeskkonna sisekontrolli tulemustega tutvumine ning vajaduse korral puuduste kõrvaldamiseks ettepanekute tegemine on nõukogu ülesanne. Tööõnnetuste ning kutsehaigestumiste ja muu tööga seotud haigestumiste analüüsimise järgselt saab nõukogu teha ettepanekuid samalaadsete juhtumite vältimiseks tarvitusele võetavate meetmete osas ning ka jälgida, et tööandja rakendab abinõusid nende ennetamiseks. Nõukogu võib moodustada ka alla 150 töötajaga ettevõttes. See on tööandja algatada. 

Aeg-ajalt tasub kaasata ettevõtteväline spetsialist või konsultant hindama töökeskkonna sisekontrolli läbiviimise või töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise korraldust. Väljast tulnud inimene märkab olukordasid, mis ettevõtte töötajatele on harjumuspäraseks saanud.

Külastusi 1831, sellel kuul 1831

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks