Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimine

Teostamine

Viimati uuendatud: 02.08.2018


Igal organisatsioonil on ainulaadne kultuur ning see vormib muuhulgas viisi, kuidas tegeletakse töötervishoiu ja-ohutusega. Tihti räägitakse halvast ohutuskultuurist, viidates töötajate kalduvusele eirata ohutusnõudeid või käituda ohtlikult. Organisatsiooni ohutuskultuur on kogum indiviidide ja grupi väärtushinnangutest, suhtumisest, kompetentsusest ja käitumismudelitest, mis määravad pühendumise, asjatundlikkuse organisatsiooni tervishoiu ja ohutuse juhtimises. Hea ohutuskultuuriga organisatsiooni iseloomustab ühisel usaldusel toimiv suhtlemine, omaks võetud mõistmine ohutuse tähtsusest ja kindlus olemasolevates kaitsemeetmetes. /Advisory Committee on the Safety of Nuclear Installations/

Tugev ja nähtav juhtimine ning pühendunud juhid igal juhtimistasandil saavad ennetamist suunata ja sellele kaasa aidata. Töötajatele näitab see, et tööohutus ja töötervishoid on ettevõtte jaoks strateegilise tähtsusega küsimus. Juhtkond annab eeskuju ning näitab juhtimise terviklikkust näiteks sellega, et järgib alati kõiki tööohutuse ja töötervishoiu eeskirju. Alluvad mõistavad peagi, mida nende ülemused tähtsaks peavad ning käituvad vastavalt. Näitena võib tuua ettevõtte naissoost tippjuhi, kelle põhiline osa tööpäevast möödub kontoris. Ta peab oluliseks, et iga kord, kui ta läheb ükskõik kui lühikeseks ajaks tootmisruumidesse, paneb ta jalga turvajalanõud. Nimelt ettevõtte tootmisruumides esinevatest ohtudest tulenevalt on seal kohustuslik kasutada turvajalanõusid. Ehkki ta võib teada, et ta ei lähe tootmisruumis sellisesse kohta, kus on jalavigastuse oht, paneb ta turvajalanõud jalga. Kui töötajatel on selles ruumis turvajalanõude kasutamine kohustuslik, siis teeb seda ka tema. Seesugust käitumist ajendab asjaolu, et tema kui ettevõtte tippjuhi eeskuju on olulisem kui pisike ebamugavus jalanõude vahetamisel.

Tegevuskava elluviimine ja eesmärkide täitmine nõuab järjepidevat tööd. Üksikasjalik tegevuskava aitab tegevusi kergemini ellu viia. Soovitav on igal vastutaval koostada omale üksikasjalikud tegevused tegevuskavast tuleneva tegevuse tähtajaliseks täitmiseks. Vastutaval tuleks mõelda ka eesseisvatele takistustele ning nendega toimetulemisele.

Soovitav on kaasata töötajaid kavandatu elluviimisesse. Näiteks päästetööde tegemise ja töötajate evakueerimise eest vastutavate töötajate või esmaabiandjate määramisel on oluline töötajate eelnev kogemus, isikuomadused ja motiveeritus. Töötajatega suhtlemisel ja väljaõppel nähtuga kujunevad välja sobivad vastutavad. Uue tehnoloogia ja töövahendite valik ja rakendamine saab toimuda töötajatega mõtteid vahetades, kaaludes ettevõtte vajadusi ja töötajate kompetentse. Ilma koostööta ei pruugi  tegevuskavas ettenähtud tegevused saavutada oodatuid tulemusi. Viimased tuleks ka tegevuskavas üksikasjalikult kirjeldada, et vältida vääriti mõistmist.

Külastusi 1921, sellel kuul 1921

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks