Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendid

Viimati uuendatud: 04.10.2019


Isikukaitsevahend on inimese seljas, peas, jalas või käes kantav või hoitav vahend, mis kaitseb tema elu ja tervist. Isikukaitsevahenditeks on näiteks kiiver või turvasaapad.

Tööandja varustab oma kulul töötajad isikukaitsevahenditega, kui õnnetuse või haigestumise ohtu töökohas ei saa vältida muude abinõudega nagu näiteks piirete paigaldamine või turvalisemate seadmete hankimine.

Terviseriskide vältimisel või vähendamisel tuleb alati eelistada ühiskaitsemeetmeid ja -vahendeid isikukaitsevahenditele. Ehk kui töökeskkonda on võimalik muuta ohutumaks kõigi jaoks korraga, siis tuleb seda eelistada töötajapõhisele lähenemisele. Seega varustab tööandja töötajad isikukaitsevahenditega juhul, kui õnnetuse või haigestumise ohtu ei saa muul viisil vältida.

Isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel on hea konsulteerida nende edasimüüja või pädeva töötervishoiuteenuse osutajaga.

Isikukaitsevahend peab sobima kasutaja kehaehitusega. Seda valides tuleb pöörata tähelepanu reguleerimis- ja kinnitusvahenditele ning suurusele. Mitme isikukaitsevahendi kasutamisel peavad need omavahel sobima.

Tööd korraldades peab arvestama isikukaitsevahendi põhjustatavat füüsilist või vaimset lisakoormust. Vajadusel peab ette nägema puhkepausid, kasutamise piirangud või muud abinõud töötaja töövõime säilitamiseks.

Kuidas selgitada välja vajalikud isikukaitsevahendid?

Tööandja selgitab isikukaitsevahendite kasutamise vajaduse välja töökeskkonna riskianalüüsiga. Isikukaitsevahendeid valides ja nende kasutamise korda määrates peab tööandja arvestama töötajate ja töökeskkonnavolinike ettepanekutega. Töötajal on õigus isikukaitsevahendeid tööandjalt ise nõuda, kui ta tajub ohtu oma tervisele.

Enne isikukaitsevahendite väljastamist peab tööandja korraldama nende kasutamise väljaõppe ning vajadusel näitliku kasutamise, juhindudes valmistaja kasutusjuhendist. Töötaja saab olema teadlik ka kaitsevahendi mittekasutamisega kaasnevatest terviseriskidest.

Tööandja märgistab töökohal alad, kus tuleb kanda isikukaitsevahendit ning korraldab nende väljastamise ja kasutamise väljaõppe(juhindudes valmistaja kasutusjuhendist). Töötajat tuleb teavitada ka kaitsevahendi mittekasutamisega kaasnevatest riskidest.

Töötaja kohustub kasutama isikukaitsevahendit vastavalt kasutusjuhendile, tööandja antud juhistele ning hoidma seda töökorras.

 

Külastusi 29334, sellel kuul 29334

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks