Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendi kasutusjuhend

Viimati uuendatud: 10.02.2016


Isikukaitsevahendi turule laskmisel peab tootja või tema volitatud esindaja koostama eestikeelse kasutusjuhendi ning edasimüüja peab selle ostjale kaasa andma.

Kasutusjuhendis esitatud teave peab olema täpne ja üheselt mõistetav ning sisaldama järgmisi andmeid:

 1.  tootja või tema volitatud esindaja nime ja aadressi;
 2. isikukaitsevahendi ladustamis-, kasutamis-, puhastamis- ja hooldamistingimusi;
 3. desinfitseerimiseks soovitatavaid puhastus- ja hooldusvahendeid, mis juhendikohasel kasutamisel ei kahjusta isikukaitsevahendit ega selle kasutajat;
 4. isikukaitsevahendi kaitsetaset või -klassi, mis on määratud katsete alusel;
 5. koos isikukaitsevahendiga kasutatavaid lisaseadmeid ja sobivate varuosade tunnuseid;
 6. erinevatele ohutasemetele vastavaid kaitsetasemeid või -klasse ja kasutamispiiranguid;
 7. isikukaitsevahendi või selle osade kasutusaega või aegumiskuupäeva;
 8. sobivat veopakendit;
 9. märgistuse tähendust;
 10. viiteid õigusaktidele, mille nõudeid peale käesoleva määruse nõuete on järgitud selle isikukaitsevahendi konstrueerimisel;
 11. isikukaitsevahendi turule laskmisega seotud vastavushindamisasutuse nimetust, aadressi ja registreerimisnumbrit.

Isikukaitsevahendi ja kasutusjuhendi oluliste puuduste avastamisel on õigus pöörduda nende edasimüüja, Tarbijakaitseameti või Tööinspektsiooni poole.

Külastusi 6747, sellel kuul 6747

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks