Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendi valimine

Viimati uuendatud: 27.06.2017


Tööandja selgitab isikukaitsevahendite kasutamise vajaduse töökeskkonna riskianalüüsi käigus. Heaks abivahendiks on ohutegurite kaardistamise näidistabel, isikukaitsevahendite valikloetelu ning tegevusalade ja tööde loetelu, mille puhul võib olla vajalik kasutada isikukaitsevahendit. Ohutegurite väljaselgitamise järel hinnatakse kaitsevajaduse suurus ning määratakse isikukaitsevahendi nõutavad kaitseomadused. Töökeskkonnas või tööprotsessis toimunud muutuste korral tuleb hindamist korrata.

Isikukaitsevahendid liigitatakse ohutegurite võimaliku tervistkahjustava toime alusel kolme gruppi. Isikukaitsevahendeid valides hoolitseb tööandja selle eest, et see:

  1. vastaks täielikult kaitsevajadusele;
  2. ei põhjustaks kandjale liigset koormust ega vähendaks töötaja nägemist või kuulmist korrigeerivate vahendite toimet;
  3. sobiks kasutajale;
  4. sobiks kasutada kindlates tööoludes;
  5. vastaks ergonoomianõuetele ning oleks kooskõlas töötaja terviseseisundiga.

Isikukaitsevahend peab sobima kasutaja kehaehitusega. Seda valides tuleb pöörata tähelepanu isikukaitsevahendi reguleerimis- ja kinnitusvahenditele ning suurusele. Mitme isikukaitsevahendi kasutamisel, peavad need omavahel sobima.

Isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel on hea konsulteerida nende edasimüüja või pädeva töötervishoiuteenuse osutajaga. Meeles peab pidama, et terviseriskide vältimisel või vähendamisel tuleb eelistada ühiskaitsemeetmeid ja -vahendeid isikukaitsevahenditele. Seega varustab tööandja töötajad isikukaitsevahenditega, kui õnnetuse või haigestumise ohtu töökohas ei saa vältida muude abinõudega.

Külastusi 5853, sellel kuul 5853

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks