Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendite kasutamise kord

Viimati uuendatud: 10.02.2016


Tööandja määrab isikukaitsevahendi kasutamise korra ja kestuse arvestades ohu suurust, ohuga kokkupuute sagedust, töötamiskoha eripära ja isikukaitsevahendi omadusi. Tööd korraldades peab arvestama isikukaitsevahendi põhjustatavat füüsilist või vaimset lisakoormust. Vajadusel peab ette nägema puhkepausid, kasutamise piirangud või muud abinõud töötaja töövõime säilitamiseks.

Tööandja annab isikukaitsevahendid ning korraldab nende hoolduse ja puhastuse oma kulul. Isikukaitsevahend on üldjuhul mõeldud isiklikuks kasutamiseks. Kui asjaolud nõuavad, et sama isikukaitsevahendit kasutab mitu töötajat, peab tööandja rakendama abinõusid, et see ei tekitaks kasutajatele tervise- või hügieeniprobleeme.

Tööandja peab tagama, et isikukaitsevahendit kasutataks valmistaja antud kasutusjuhendi kohaselt alates ohtliku töö algusest kuni töö lõpetamiseni, ning kontrollima selle kasutamist. Samuti peab olema tagatud isikukaitsevahendite arvestus, sobivad hoiutingimused ning regulaarne kontroll ja hooldus. Viimase puhul peab juhinduma kasutusjuhendis esitatud nõuetest.

Kasutustähtaja ületanud või muul viisil kõlbmatuks muutunud isikukaitsevahendid või nende vahetatavad saastunud osad käideldakse jäätmeseaduse kohaselt.

Külastusi 5013, sellel kuul 5013

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks