Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Järelevalve

Kontrolli liigid

Viimati uuendatud: 25.10.2012


Üldkontrolli eesmärgiks on ohutute ja tervist säästvate tööolude tagamine, aga ka teabe saamine, kuidas ettevõtted täidavad neile kohustuslikke õigusakte. Kontrollidele tuginedes analüüsitakse töökeskkonna ja töösuhete olukorda riigis tervikuna. Töökeskkonna üldkontrolli käigus kontrollitakse ettevõttes töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid sätestavate õigusaktide ning töö- ja puhkeaja korralduse järgimist. Peamine on hinnata ettevõtte töökeskkonna seisundit ja tööandja tegevust töökeskkonnaalase töö korraldamisel. Töösuhete üldkontrolli käigus kontrollitakse ettevõtte tegevuse vastavust töösuhteid reguleerivate õigusaktidega ning töölepingu seaduse täitmist Tööinspektsioonile antud pädevuse piires.

Sihtkontrolli käigus kontrollitakse ettevõttes valikuliselt teatud õigusaktide nõuete täitmist. Seejuures vaadatakse kitsalt mõnda konkreetset valdkonda ühe või erinevate tegevusalade ettevõtetes. Sihtkontrolli ajendiks võib olla ka Tööinspektsiooni laekunud teave õigusaktides sätestatud nõuete rikkumisest, tööga seotud haiguse diagnoosimisest, tööõnnetuse toimumisest või ohtlikust tööst või töövaidluste käigus esitatud samasisuliste nõuete korduvus. Sihtkontroll võidakse läbi viia ka Tööinspektsioonile laekunud taotluse menetlemiseks, näiteks alla 15-aastase noore tööle lubamiseks.

Järelkontroll käigus kontrollitakse ettevõttes varem avastatud rikkumiste kõrvaldamist.

Tööinspektor võib ettevõtet külastada ka uue või rekonstrueeritud ehitise ülevaatuse käigus. Sel juhul kontrollitakse seal töötingimuste vastavust töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Taolist ülevaatust teostatakse kohaliku omavalitsuse taotlusel ning juhul, kui tööandja on andnud Tööinspektsioonile teada oma tegevuse alustamisest või tegevusala muutmisest.

Lisaks on Tööinspektsiooni ülesandeks läbi viia tarnitavate isikukaitsevahendite turujärelevalvet. Selle käigus kontrollitakse isikukaitsevahendite märgistust ja kasutusjuhendi olemasolu, eesmärgiga tõkestada nõuetele mittevastavate isikukaitsevahendite turule laskmist ja kasutuselevõtmist.

Külastusi 4708, sellel kuul 4708

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks