Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Järelevalve

Tööinspektori toimingud külastuse ajal ja külastusele järgnevad tegevused

Viimati uuendatud: 15.10.2016


Tööinspektor lähtub külastuse ajal haldusmenetluse seaduses sätestatud põhimõtetest, järgides hea halduse tavasid. See tähendab, et tööandjale või tema esindajale selgitatakse, mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel külastus toimub, milliseid ruume või territooriumi kontrollida soovitakse, millised dokumendid tööandja kontrollimiseks esitama peab ning millised toimingud külastusele järgnevad.

Tööinspektor peab tööülesannete täitmisel ennast tutvustama ja esitama töötõendi.

Tööinspektori poolt külastuse ajal avastatud rikkumised pannakse kirja kontrollakti, millest tööandjal on õigus saada endale külastuse järgselt koopia. Tööandjal on õigus esitada tööinspektori tuvastatud rikkumiste kohta oma arvamusi ja vastuväiteid, kuid kontrollakti ta vaidlustada ei saa, sest see on menetlustoimingute protokoll, mitte haldusakt.

Kui tööinspektori tuvastatud rikkumised on olulised, siis tehakse tööandjale pärast ettevõtte külastust ettekirjutus, mis ei ole karistus. Ettekirjutust saab vaidlustada vaidemenetluse korras. Ettekirjutuse täitmisest on tööandja kohustatud tööinspektorile teatama.

Tööandjal on kohustus kontrollimise ajal teha tööinspektoriga koostööd ja esitada tema nõutud dokumente. Kui tööandja keeldub dokumentide esitamisest või koostööst täiesti, näiteks ei luba ettevõtet kontrollida, palub tööinspektoril ettevõtte territooriumilt lahkuda või ei lase ettevõtte territooriumile või keeldub esitamast tööinspektori poolt nõutud dokumente, siis on tööinspektoril õigus vaadelda sellist käitumist riikliku järelevalve takistamisena ja alustada tööandja esindaja suhtes väärteomenetlust karistusseadustiku alusel ning määrata rahatrahv.

Rahatrahvi määramise õigus on tööinspektoril ka muudel juhtudel, kui on tuvastatud Tööinspektsiooni poolt järelevalvatavate õigusaktide oluline rikkumine ja selle eest on seadusega ettenähtud sanktsiooni kohaldamise võimalus. Karistus määratakse väärteomenetluse korras.

Külastusi 5270, sellel kuul 5270

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks