Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Ohumärguanded

Ohumärguanded

Viimati uuendatud: 09.10.2019


Ohumärguanne on vastavalt olukorrale kasutatav märgistus, märk või värvus, valgusmärguanne või helisignaal ning suuline või käemärguanne, mis osutab teatud esemele, tegevusele või olukorrale ning tagab vajaliku ohutusteabe või tegevusjuhise.

Ohumärguanded jagunevad alalisteks ja ajutisteks.

Alalist ohumärguannet kasutatakse:

  • keelu, hoiatuse ja kohustusliku nõude puhul;
  • evakuatsioonitee ja -pääsu, esmaabi- ja tuletõrjevahendite ning nende asukoha märgistamiseks;
  • mahutite ja torude märgistamiseks;
  • takistuse, ohtliku koha ja liikumistee märgistamiseks.

Ajutist ohumärguannet kasutatakse juhul, kui:

  • valgusmärguande, helisignaali või suulise märguandega teatatakse töötajatele ähvardavast ohust, juhitakse töötajate tegevust või kutsutakse neid hädaohu korral lahkuma ohualalt;
  • suulise või käemärguandega juhendatakse ohtlikku teisaldamist või manöövrit sooritavat isikut.

Tööandja peab kasutama tööl ohumärguannet, kui tehniliste ühiskaitsevahendite või töökorralduslike abinõudega ei ole võimalik riski piisavalt vähendada.

Ohutusmärguannete kasutamine on nõutud tegevusaladel ja töökohtades, kus on oluline terviserisk ning asjakohase ohutusmärguande kasutamine aitab seda vähendada. Näiteks pole harvad juhtumid, kus tõsteseadmete manööverdamisel või lastide teisaldamisel on vajalik seadme juhile edastada käemärguannetega juhiseid. Samuti võib mõnes töökohas olla jalavigastuse oht vaatamata sellele, et terviseriski vähendamiseks on tarvitusele võetud meetmeid. Sel juhul on vajalik töötajale ohutusmärgiga viidata kohustust kasutada asjakohast kaitsejalanõud. Samas peab arvestama, et ohumärguanded ei asenda terviseriskide vähendamiseks või vältimiseks mõeldud ohutusmeetmeid.

Töötajatele on vajalik selgitada nende ohutusmärguannete tähendust, millega nad töötamisel kokku puutuvad. Igati asjakohane on, et tööandjad selgitavad töötajatele ka olukordi, milles ohutusmärguandeid on vaja kasutada. Võimalik, et siis märkab töötaja paremini tööolukordi, milles oleks vaja kasutada märguandeid ning annab neist tööandjalegi teada.

Külastusi 15528, sellel kuul 15528

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks