Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Sisekontroll

Sisekontrolli läbiviimine

Viimati uuendatud: 02.11.2012


Sisekontrolli alustades peaks lähtuma töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgsetest tööandja kohustustest. Tööandja peab olema võimeline vastama küsimusele, kas seaduses sätestatud nõue on ettevõttes täidetud, ettenähtud tegevus korraldatud ning kuidas see praktikas toimib? Olenevalt ettevõtte või asutuse eripärast ei tarvitse kõikide seadusese nõuete täitmine olla vajalik, näiteks mõnes firmas ei ole tarvis kasutada isikukaitsevahendeid või ei käidelda seal ohtlikke kemikaale.

Sisekontrolli läbiviimiseks on vaja kindlaks määrata, kes ja millal mingeid sisekontrolliga seotud tegevusi peab tegema ning see on soovitatav vormistada kirjalikult. Nii on kõigi asjaosaliste jaoks kindlaks määratud, millised on tema kohustused ettevõtte töökeskkonna juhtimisel.

Samuti on soovitatav dokumenteerida sisekontrolli tulemused. Sel moel on lihtsam määrata neist tulenevate tegevuste eest vastutajaid ning jälgida tegevuste lõpuleviimist.

Soovitusena pakume omalt poolt välja sisekontrolli läbiviimise ankeedi, mille leiate siit.

Sisekontrolli alustades peaks üle vaatama, millised on konkreetsed õigusaktid, mille järgimine on antud ettevõttele või asutusele kohustuslik (siin oleks mõistlik lähtuda alustuseks tööandja kohustustest, mis on sõnastatud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lg 1). Asjakohane oleks luua nimekiri neist tööohutust ja -tervishoidu reguleerivatest õigusaktidest, mis käsitlevad ettevõtte kutsealase tegevusega seotud nõudeid.

Kuivõrd ühtset vormi taolistele dokumentidele ei ole kehtestatud või välja pakutud, siis on see sisekontrollisüsteemi looja enda otsustada. Vormist olulisem on dokumendi sisu.

Järgmisena on vajalik selgitada, kas ja milliste ettevõttesiseste regulatsioonide või dokumentidega (nt töötajate tööalase juhendamise kord, esmaabi andmise kord jms) on tagatud, et vastavad õigusaktide nõuded oleksid ka tegelikkuses täidetud. Kui konkreetse nõude täitmiseks ei ole ettevõttes regulatsiooni kehtestatud või koostatud, tuleb seda teha.

Eespool mainitud asjaosalistest lähtudes võiks teisena määrata erinevate tegevuste eest vastutaja(d), nagu näiteks riskianalüüsi korraldamine ja selle täiendamine (vajadusel), tegevuskava jälgimine, igapäevase ohutuse jälgimine, töötajate juhendamine, isikukaitsevahendite valik ja väljastamine, esmaabikorralduse küsimused, tervisekontrolli vajaduse jälgimine ja korraldus.

Viimasena tuleks sätestada reeglistik, kuidas toimub iga-aastane sisekontrolli audit, mille eesmärgiks on üle vaadata süsteemi toimimine, ja kes vastutab selle läbiviimise eest.

Külastusi 11858, sellel kuul 11858

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks