Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Sisekontroll

Sisekontrolli süsteemi ülesehitamine

Viimati uuendatud: 02.11.2012


Sisekontrolli süsteemi ülesehitamise algatus peab tulema tööandjalt. Lihtsaim oleks tööandjal kujutada end ettevõtet kontrollima tulnud tööinspektori rolli, püüdes leida vastus küsimusele, kas kõik erinevad ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise etapid on vajalikul määral reguleeritud.

Tööandjal tuleb sätestada ettevõttes töötervishoiu ja tööohutuse üldpõhimõtted. Näiteks püstitada endale eesmärk: kogu aasta jooksul ei tohi juhtuda ühtegi tööõnnetust!

Kordame üle:
  • Esmane vastustus on tööandjal! Tööandja peab olema tuttav töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ja selle alamaktidega, mis reguleerivad konkreetse ettevõtte tegevust – nii saab kõige õigemalt organiseeritud töökeskkonna juhtimise süsteem. Tööandja määrab ka erinevate tegevuste eest vastutajad, siis on lihtsam tagada, et asjaomased töötajad teavad täpselt, mida neilt oodatakse, ning kogu süsteemi juhtimine ei ole laialivalguv.
  • Töötajad võtavad ka ise osa töökeskkonna juhtimisest, näiteks teavitavad töökeskkonnas avastatud riskidest, haigestumistest, tööõnnetustest, õnnetusjuhtumitest ning teevad ettepanekuid erinevate meetmete rakendamiseks või annavad tagasisidet nende kohta, mida on juba rakendatud.
  • Töökeskkonnavolinikud ja -nõukogu liikmed on osalised siis, kui planeeritakse töökeskkonna muutusi, erinevaid meetmeid või hinnatakse olemasolevaid töötingimusi, vastuvõetud abinõusid ning antakse iga-aastast hinnangut töökeskkonnale.

Sisekontrollisüsteemi aluseks on töökeskkonna riskianalüüsi tulemused. Riskianalüüs on soovitav läbi viia töökohapõhiselt, otsides vastust küsimusele, missugused ohutegurid konkreetset töötajat selles töökohas võiksid ohustada. Riskianalüüsi läbi viies tuleb arvestada kindlasti, milline on töötaja ohuteguriga kokkupuute aeg – alles niiviisi saab objektiivselt hinnata riski tegelikku suurust.

Riskianalüüsi läbiviimisele järgneb konkreetse tegevuskava koostamine, et vältida või vähendada töökeskkonnas avastatud terviseriskide mõju.

Kirjalikult vormistatud tegevuskava peab olema asjakohane ja selge ning ka töötajatele arusaadav.

Külastusi 7888, sellel kuul 7888

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks