Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Töökeskkonnaspetsialist

Töökeskkonnaspetsialisti pädevus

Viimati uuendatud: 08.01.2019


Töötaja, keda tööandja on volitanud ettevõttes täitma töökeskkonnaspetsialisti kohustusi, peab olema töökeskkonnaalaste teadmiste ja oskustega. Kui selline töötaja ettevõttes puudub, peab tööandja kasutama pädevat ettevõttevälist spetsialisti. Tööandja võib ise täita töökeskkonnaspetsialisti kohustusi, kui tal on töökeskkonnaalased teadmised ja oskused.

Nõudeid töökeskkonnaspetsialisti teadmiste ja oskuste omandamise viisile ei ole. Oluline on, et tal on olemas töökeskkonnaalased teadmised ja oskused, mis on piisavad, et mõista ettevõtte töökeskkonnas esinevaid ohte ja korraldada tegevusi vältimaks tööõnnetusi ja tööga seotud haigestumisi.

Tööandja huvides on koolitada töökeskkonnaspetsialisti, et see oskaks korraldada ettevõtte töökeskkonnaalast tegevust vastavuses õigusaktide nõuetele. Nii on võimalik vältida mitte ainult seda,  et tööõnnetuse või tööga seotud haigestumise puhul ei esitataks nõudeid, ennekõike rahalisi, tööandja vastu, vaid seda, et neid juhtumeid üldse ei oleks.

Selleks , et töökeskkonnaspetsialist oleks pädev, peab ta vähemalt:

  • tundma töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte;
  • olema teadlik töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise põhimõtetest;
  • omama teadmisi töökeskkonna ohuteguritest ja oskama välja selgitada, millised neist ettevõttes esinevad;
  • olema teadlik ohuteguri mõju vähendamiseks kasutatavatest abinõudest;
  • teadma, milliseid töid ja millistes tingimustes ettevõttes tehakse;
  • olema kursis töövahendite ohutuse ja töövahendite ohutu kasutamisega.

Külastusi 11112, sellel kuul 11112

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks