Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna ohutegurid / Füsioloogilised ohutegurid

Küsimused ja vastused

Viimati uuendatud: 03.07.2020


Esmaabiandja

 • Kuidas tuleb mõista "iga kolme aasta järel"? Kas täiendõppe tunnistus kaotab kehtivuse kuupäevaliselt, kui selle väljastamisest on möödunud 3 aastat? Kas järgmine esmaabiandja täiendkoolitus peab olema lõppenud enne olemasoleva tunnistuse kehtivuskuupäeva lõppemist?
 • Millal tuleb töötaja uuesti esmaabiandjate 16-tunnisele väljaõppele saata? Töötaja on läbinud nii 16-tunnise väljaõppe kui ka sellele järgneva täiendõppe, kuid mõlemad tunnistused on nüüdseks kehtivuse kaotanud (töötaja on olnud vahepeal tööst eemal lapsehoolduspuhkusel või pole lihtsalt olnud esmaabiandjate nimekirjas).

Isapuhkus

 • Soovin õige pea kasutada isapuhkust ja tahaksin teada mida tuleb silmas pidada, kuidas mulle selle aja eest puhkusetasu arvutatakse ja mida tähendab selle tasu ülempiir?
 • Tootmisüksuses töötatakse meil 24-tunnise töövahetustega, ikka ööpäev tööl, kolm ööpäeva vaba, kuid kontoris on 8-tunnine tööpäev. Kui 2013.aastast on isal lapse sünni korral õigus 10-päevasele tasulisele isapuhkusele, siis tekib isade vahel suur ebavõrdsus: üks saab selle aja eest peaaegu 1,5 kuu tasu, sest nii pikaks venivad graafikus tema 10 töövahetust, teine ainult 2 nädala palga. Kas võiks arvestada selliselt, et 24-tunnine vahetus vastab kolmele puhkusepäevale?

Katseaeg

 • Seoses töömahu suurenemisega värbame uusi klienditeenindajaid, kes läbivad vahetult töösuhte alguses 7-nädalase koolituse, mille jooksul nad töölepingu järgseid ülesandeid veel ei täida. Tuginedes oma varasemale kogemusele, et koolituse ajal ei avaldu töötaja oskused/sobivus ametikohale, kas võib rakendada klienditeenindajatele 4-kuulist katseaega alates eelpoolmainitud koolitusperioodi lõppemisest ehk alates momendist, kui uued töötajad hakkavad reaalselt iseseisvalt töölepingu järgseid ülesandeid täitma?
 • Töötajaga oli sõlmitud 2 kuuline tähtajaline tööleping. Kuna seadus ei võimaldanud töölepingu sõlmimisel määrata pikemat katseaeg kui 1 kuud, siis kas nüüd kui poolte kokkuleppel pikendaks lepingu tähtaega veel 6 kuuks või muudaks tähtajalise töölepingu tähtajatuks, on võimalik rakendada töötaja suhtes veel seni kasutamata 3 kuulist katseaega?
 • Meil on tööl klienditeenindaja, kellel on veel katseaeg. Oleme tema tööd hinnanud ja jõudnud arusaamisele, et ta ei ole sobilik selleks tööks ja soovime töölepingut lõpetada katseajal. Nüüd teatas töötaja, et on rase. Kas katseajal on lubatud töölt vabastada töötajat, kes on rase?
 • Milleks on vaja katseaega?
 • Mind võetakse tööle 6-kuulise tähtajalise töölepinguga 4-kuulise katseajaga. Tööandja ütleb, et nii pikk katseaeg tuleneb seadusest ja et katseaeg on ka tähtajaliste lepingute puhul. Kas see on õige?
 • Olin katseaja kestel haiguslehel 2 nädalat, tööandja väidab, et nüüd on katseaeg selle aja võrra pikem. Kas on tõesti nii?

Kaugtöö

 • Kas kaugtöö korral on töötaja töö- ja puhkeaja arvestamine kohustuslik?

Keemilised ohutegurid

 • Kasutame töö juures mõningaid kemikaale. Töötajad, kes neid kasutavad, räägivad midagi ohutuskaardist. Poes, kus neid ostan, pole mulle kunagi midagi taolist kaasa antud.

Kollektiivleping

 • Töötan firmas 1a. ja 2 kuud, omamata kirjalikku töölepingut: ma ei tea, mis alusel firma puhkust arvestab, maksud laekuvad riigile. Eelnevalt olen käesoleva aasta eest saanud kätte puhkuse vastavalt omasoovil ja ajal 21 päeva ja samuti 2 kuu eest 2011.a. eest. Nüüd saadab asutus meid kollektiivpuhkusele jõulupühade ajal 7 päevaks (samuti toimitavat ka jaanipäevaga-üle aasta: 2011.a. oli jaanipäev ja 2012 jõulude aeg). Millise tööseaduse § alusel selline sundpuhkus on sätestatud ja mida nimetatakse kollektiivpuhkuseks, kui on võimalus valida vabalt ka ülejäänud puhkust?

Kutsehaigus

 • Mis on kutsehaigestumine ja kes paneb diagnoosi?

Lapsehoolduspuhkus

 • Inimene on tööl tähtajalise lepinguga lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajana. Lepingu tähtajaks on määratud kuupäev (nt 01.02.2016) või kuni lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja tööle naasmiseni. Kui asendaja jääb ise lapsehoolduspuhkusele enne lepingus toodud tähtaja lõppu, kas siis tööleping lõpetatakse ettenähtud kuupäeval või lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja tööle naasmisel? Sellega peatub ka vanemahüvitis? Kui tööleping lõpeb, siis pole võimalik vanemahüvitist saada?
 • Millistel tingimustel või kuidas jätkub töö lapsehoolduspuhkuselt naasnul?

Lapsepuhkus ja puudega lapse vanema igakuine lisapuhkepäev

 • Tööandja lõpetas mu töölepingu. Kuna mul on väikesed lapsed, on mul õigus igal aastal saada 6 päeva lapsepuhkust. Sel aastal ma neid päevi kasutada ei jõudnud. Kas tööandja oleks pidanud kasutamata lapsepuhkuse sarnaselt põhipuhkusele töölepingu lõppemisel hüvitama?
 • Töötan kahe tööandja juurest. Soovin kasutada tasulisi lapsepuhkuse päevi (6 tööpäeva). Kas mõlemal tööandjal on kohustus mulle need päevad anda ja tasustada?
 • Meil on tööl töötaja kellel on kaks puudega last. Kas tal on õigust saada lisapuhkepäevad kahe lapse eest, st. 2 tööpäeva kuus ja kas neid päevi on töötajal õigus võtta mitme kuu eest korraga?

Lepingueelsed läbirääkimised

 • Tahaksin küsida, kas tööandjal on õigus töötaja selja taga uurida krediidiinfost minu maksehäirete kohta? Sain käia kaks päeva tööl, kui mulle teatati, et minuga lepingut ei sõlmita, kuna ei teatanud tööle tulles, et olen võlglane maksehäires.
 • Kuidas peaks käituma, kui tekib kahtlus, et tööle kandideerija võib olla pahatahtlike kavatsustega?
 • On teada, et paljud ettevõtjad ei taha maine säästmiseks vaidlusse laskuda ja maksavad kandideerijale nõutud summa. Missuguseid alternatiive ettevõtjal veel on?
 • Kui töötaja läheb töövestlusele ja tal palutakse teha proovipäev, kas see on siis tasuline või tasuta?

Nõuete sissenõutavus töölepingu lõppemisel

 • Mida teha, kui tööandja ei maksa lõpparvet? Novembrist ma enam tööle ei läinud, sest tööandja ei ole juba 2 kuud palka maksnud.
 • Tööandja tahab, et ma allkirjastaks töösuhte lõpetamise ajal kokkuleppe, mille kohaselt ei ole mul tööandja vastu mingeid pretensioone. Tavapäraselt pole selleks ajaks lõpparve töötajale veel välja makstud ja kuna rahade kättesaamisega on meil aeg-ajalt probleeme olnud, siis tekib küsimus, et kui tööandja jätabki lõpparve välja maksmata, kas siis allkirjastatud kokkuleppe kohaselt ei saagi ma tööandjalt lõpparvet nõuda? Kas ma üldse peaksin sellisele kokkuleppele alla kirjutama?
 • Meie ettevõtte töötaja ei ilmunud enam 4.juunil tööle, mitteametlikel andmetel olevat ta Eestist lahkunud ning asunud tööle ühes Soome ettevõttes. Saatsime töötaja kodusele aadressile kirja, milles hoiatasime teda, et kui ta tööle ei ilmu, ütleme talle töölepingu üles ja nõuame sisse ühe kuu palga. Püüdsime telefonitsi töötajaga ühendust saada, kuid ilmselt on töötaja oma telefoninumbri ära vahetanud. Tõenäoliselt tuleb meil selle töötajaga nüüd tööleping lõpetada ehk talle tööleping üles öelda. Kas me saame seda teha tagasiulatuvalt, ehk märkides ülesütlemisavalduses töösuhte lõpetamise päevaks töötaja esimese töölt puudumise päeva, 4. juuni?

Öötöö

 • Kes on öötöötaja?

Õppepuhkus

 • Kas tööandjal on õigus töötaja õppepuhkus katkestada/edasi lükata, kui üks töötajatest on põhipuhkusel ja teine jäi töövõimetuslehele. Pood aga peab olema avatud iga päev.
 • Käin täiskohaga tööl – töötan esmaspäevast reedeni. Astusin sel aastal kõrgkooli kaugõppesse ja kõik loengud toimuvad nädalavahetustel. Kas mul on õigus võtta õppepuhkust või on tööandjal õigus mulle õppepuhkuse andmisest keelduda?
 • Kas tööandja saab ka töötajat mitte lasta õppepuhkusele, kui rohkem kui 10% töötajatest on korralisel puhkusel? Seadus sätestab ainult, et tööandja saab keelduda, kui 10% töötajatest viibib õppepuhkusel. Samas, kui töötaja tegelikult ei kasuta õppepuhkust õppimiseks vaid välisreisiks siis mida saab antud juhul ette võtta tööandja?

Peresõbraliku tööandja märgis

 • Kas tööandjal on võimalik ka lühema aja jooksul kui kolm aastat märgist saada?
 • Kui tööandja saab lõpphindamise käigus märgise, kas siis sellega on programm lõppenud?
 • Kuidas on tööandjal võimalik saavutada märgise järgmine tase?
 • Kas tööandjal on võimalik saavutatud tase ka kaotada?
 • Kas tööandjalt võidakse järelhindamise käigus peresõbraliku tööandja märgis ka ära võtta?
 • Mida tähendavad lõppmärgise kuld-, hõbe- ja pronkstase ning mille poolest nad erinevad?
 • Kus seda märgist sobib kasutada?
 • Kas Sotsiaalministeerium avalikustab peresõbraliku tööandja märgist omavate tööandjate nimekirja?
 • Miks see taotlemisprotsess nii keeruline peab olema?
 • Kas tööandja peab täitma ka teatud lisanduvaid reegleid seetõttu, et peresõbraliku tööandja märgise protsess on toetatud Euroopa Sotsiaalfondist?
 • Mida peab peresõbraliku märgise konkursil osaleda sooviv tööandja tegema?
 • Millal saab kandideerimisankeete esitada?
 • Kui kiiresti pärast konkursi lõppemist teeb valikukomisjon otsuse, kes pääsesid peresõbraliku tööandja märgist taotlema?
 • Kes valikukomisjoni kuuluvad?
 • Kas hindamine toimub anonüümselt?
 • Milliste kriteeriumide alusel teeb komisjon otsuse, kes saavad alustada peresõbraliku märgise taotlemist?
 • Kui valikukomisjon on teinud tööandja kohta positiivse otsuse ja tööandja saab asuda taotlema peresõbraliku tööandja märgist, siis kuidas toimub edasine protsess?
 • Milline roll on peresõbraliku märgise programmis konsultandil, assessoril ja hindajal?
 • Kas peresõbraliku märgise taotlemise konkursil võivad osaleda ka tööandjad, kes ei ole veel teinud teadlikke samme peresõbraliku organisatsioonikultuuri loomiseks?
 • Mitu tööandjat võetakse korraga vastu peresõbraliku tööandja märgise taotlemise programmi?
 • Kui tööandja ei pääsenud 2017.a. peresõbraliku tööandja märgise programmi, kas peab siis ootama 2018.a. konkurssi ja vahepeal midagi teha ei saa?
 • Millised kulud tööandja märgise programmis osalemisega kaasnevad?
 • Kui organisatsioon on läbinud kolmeaastase peresõbraliku märgise taotlemise protsessi, siis kuidas lõpuks ikkagi hinnatakse, kas organisatsioon on märgise vääriline või mitte?
 • Kui tööandja ei saa lõpphindamise käigus ikkagi peresõbraliku tööandja märgist, kas ta saab siis lisaaja meetmete rakendamiseks?
 • Kui kaua peresõbraliku tööandja märgise taotlemine aega võtab?
 • Missugused tööandjad saavad peresõbraliku märgise konkursil kandideerida?
 • Kuidas peresõbraliku tööandja märgist taotleda saab?

Puhkuse aegumine

 • Asusin tööle oktoobris 2011. aastal, pole siiani puhkust kasutanud, kaua mul on õigus 2011. a puhkust kasutada, et ei kaotaks seda?

Puhkuse ajakava

 • Töötaja esitas detsembri lõpus puhkuseavalduse sooviga jääda jaanuari keskpaigas põhipuhkusele. Kas tööandjal on kohustus anda töötajale enne puhkuste ajakava kinnitamist põhipuhkust?
 • Õpetaja töötab koolis nii õpetaja kui ka laborandina ja tal on nende tööde tegemiseks sõlmitud kaks töölepingut. Tema puhkuse pikkused kalendriaastas on õpetajana 56 kalendripäeva ja laborandina 28 kalendripäeva. Kui pikk on sellise töötaja puhkus, kas 28 või 56 päeva?
 • Varem koostas tööandja meie puhkusegraafiku jaanuaris. Käes on juba veebruar, aga keegi pole meile veel mingisugust graafikut esitanud. Mis siis saab siis, kui tööandja üldse ei teegi puhkusegraafikut, kas siis jään sellel aastal puhkamata?
 • Mul on tööandjaga kokkulepe, et võin aasta lõpus välja võtta oma põhipuhkusest 2 nädalat. Kui minu puhkus algab 17.detsembril, kas pean siis tööl tagasi olema 31.detsembril?
 • Töötan klienditeenindajana ja praegusel hetkel on meie ettevõttes puhkuste planeerimine. Oma 2014. aasta puhkuse olen planeerinud juuli keskpaigast kuni augusti keskpaigani (sellel perioodil on 4 aastasel lapsel lasteaias kollektiivpuhkus). Tööandja teavitas mind, et mul ei ole õigust saada puhkust kuu aega järjest ja kuna kolleeg on need kuupäevad esimesena kirja pannud, siis mina samal ajal kolleegiga puhata ei tohi. Väidetavalt kõrghooajal (suvel) ei ole mitte ühelgi töötajal võimalus saada puhkust rohkem kui 2 nädalat. See nõue pidavat ka ettevõtte töösisekorraeeskirjades kirjas olema.
 • Tööandja küsis küll meilt puhkusesoove, aga nüüd pani välja puhkuste ajakava, millest nähtub, et meie soovidega on arvestatud osaliselt – soovitud ajal on antud puhkust vaid 2 nädalat ja ülejäänud puhkuseosa antakse kas kevadel või sügisel. Mina ei ole küll isik, kes võiks valida puhkuse toimumise aega, kuid ma pole andnud tööandjale nõusolekut puhkuse poolitamiseks. Mida saan ette võtta? Kas vaidluse lahendab töövaidluskomisjon?

Puhkuse katkestamine

 • Olen kuulnud, et haigestumise korral saab puhkuse katkestada. Kas puhkuse saab katkestada ka siis, kui mu laps haigestub ja arst väljastab hoolduslehe?

Puhkuse väljateenimine ja kasutamine

 • Kui ma töötan osalise tööaega kas minu puhkus on lühem kui 28 kalendripäeva?
 • Lapseootel naistöötaja, kelle sünnitusleht algaks 18. veebruarist, hoiatas juba ette, et esitab 02. jaanuaril puhkuseavalduse, sooviga alates 21. jaanuarist puhata 28 päeva ehk terve 2013. aasta puhkus. Kas saame sellest keelduda, kuna töötades reaalselt vaid paar nädalat saab ta peaaegu terve aasta puhkuse ette?
 • Kas minu suvisel kaitseväe õppekogunemisel oldud aeg arvatakse ikka põhipuhkust andva aja hulka?
 • Minu iga-aastane puhkus on 28 kalendripäeva. Kas ma võin võtta puhkust viie päevaste vahemike kaupa?
 • Töötan alates juunist 2012 ja pole veel puhkust kasutanud, nüüd tööandja märkis puhkuste ajakavasse ainult 28 kalendripäeva puhkust, kas mul on õigus ainult 28 kalendripäevale või saan ära kasutada ka eelmise aasta puhkuse?
 • Kas tööandjal on õigus keelduda töötajale puhkuse andmisest osana, kui see lõpeb enne graafikujärgsete puhkepäevade algust, sest need on nagunii töötaja vaba aeg? Kas puhkus peab alati lõppema nädalavahetusega? Puhkuste ajakava seda puhkuseosa ei sisalda.
 • Soovisin võtta 3 päeva puhkust, kolmapäevast reedeni, aga tööandja arvestas mulle puhkusetasu 5 päeva eest, lisades juurde veel laupäeva ja pühapäeva. Ka järgmisel korral ei lubatud mul puhkust reedega lõpetada. Kas tööandjal oli õigus nii teha?

Puhkusetasu

 • Töötaja oli puhkusel ja tööandja ei maksnud talle puhkusetasu. Tööandjalt küsides sai vastuse, et võib maksta ka palgapäeval. Kas tööandja võib ise otsustada, millal maksta puhkusetasu?
 • Töötaja naases lapsehoolduspuhkuselt lapse kolmeaastaseks saamisel ning soovib realiseerida oma töölepingu seadusest tulenevat õigust kasutada põhipuhkust vahetult pärast lapsehoolduspuhkust. Tööandjal on küsimus, kuidas arvestada töötajale puhkusetasu, kui töötaja pole kolm aastat tööl käinud.
 • Mul jäi eelmisel aastal põhipuhkus kasutamata. Kas eelmise kalendriaasta väljavõtmata puhkust on tööandjal võimalik mulle rahaliselt hüvitada ilma et ma puhkust kasutaks või tuleb ikkagi puhkus ära kasutada? Tööandja pole eelmise aasta puhkust puhkuste graafikusse märkinud.
 • Kas töövõimetuspensioni saava töötajal on töösuhte lõppemisel õigus saada kasutamata puhkuse tasu 28 või 35 kalendripäeva alusel? Kas ka kasutamata tavapärast põhipuhkust ületavate puhkusepäevade tasu hüvitatakse tööandjale riigieelarvest?
 • Jäin 21. maist oma selle kalendriaasta esimesele puhkusele. Tööandjaga kokkuleppel oleme jaotanud minu puhkuse osadeks ja nüüd maikuus asusin kasutama esimest osa oma puhkusest (14 kalendripäeva). Kahjuks ei ole tööandja siiani (28. mai) mulle üle kandnud puhkuseraha, öeldes mulle, et palgapäev on kohe tulemas (järgmise kuu 5. kuupäev) ja et uus seadus lubabki niimoodi puhkuseraha maksta. Kas tööandjal on ikka õigus minu puhkuserahadega niimoodi viivitada ja kuidas oleks minul mõistlik tekkinud olukorras käituda?

Rasedus- ja sünnituspuhkus

 • Töötaja läheb 24. aprillist rasedus-sünnituspuhkusele. Kas ettevõttel on õigus võtta sellest kuupäevast (haiguslehe kehtimise algusest) tööle ametlikult töötaja asendajana teine inimene või saab seda teha alles alates lapsehoolduspuhkuse algusest?
 • Kas rasedus- ja sünnituspuhkusel olles teenib töötaja puhkusepäevi või mitte ja kas lapsehoolduspuhkusel olles teenitakse puhkusepäevi või mitte?

Renditöö

 • Kes vastutab renditöö puhul töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise ja nõuete täitmata jätmisega renditöötajale põhjustatud kahju eest?
 • Tööandjal ei ole tööd pakkuda ja ta soovib töötajad saata teise ettevõttesse tellimust täitma. Tööandja kinnitusel renditakse töötajad ajutiselt välja. Kas tööandjal on õigus seda teha, kui töölepingus kokkulepet renditöö tegemiseks sõlmitud ei ole? Kelle korraldusi teises ettevõttes töötaja täitma peab, kas oma tööandja või sealse ettevõtte esindaja korraldusi?
 • Mille alusel toimub isikuandmete töötlemine renditööjõudu kasutades?

Sisekliima

 • Olen kuulnud, et kui tööandja ei taga töötajale võimalust töötada teatud soojakraadides, siis võib keelduda töö tegemisest, kui see kahjustab tervist. Alates mis külmakraadidest on töötajal õigus keelduda töö tegemisest?
 • Mida teha, et töökohal palavus ei tapaks?
 • Lugedes linki: http://www.ti.ee/index.php?article_id=2466&page=510&action=article& tekkis küsimus. Kuidas peaks toimima olmeprügi autojuht-laadija ja laadija, kui väljas on 25 kuni 30 kraadi sooja ja töö tegemiseks nõutakse firma poolt välja antud pikki tööriideid. Laadimiste ajal on auto uksed rohkem lahti, kui kinni (vaja sisse- välja käia), auto kabiini külmana hoidev seade ei jõua nii palju külmutada, et kahe laadimise vahel jõuaksime maha jahtuda. Ja lühikesi riideid, mis ka neoon värvides ja helkur ribaga, ei luba ohutustehnikaga tegelev isik meil kanda. Tööpäeva pikkus u. 8 tundi. Külma jooki ka pole ju autos kuskil hoida. Ja tagatipuks ei ole meil firmas ka korralikku pesemisvõimalust. Et mida teha?

Summeeritud tööaeg

 • Töötan 3 kuulise summeeritud tööajaga. Siiani hüvitati ületunnid rahaliselt, nüüd tahetakse üle minna ületunnitöö hüvitamisele vaba ajaga. Arusaamatu on millal mulle see vaba aeg siis tuleks anda, kui ületunnid selguvad alles arvestusperioodi lõpus ja kas ma pean sellega nõustuma?
 • Olin möödunud kuul kaks nädalat (9.-22.07.) haiguslehel. Tööle tagasi tulles ütles tööandja mulle, et mul tuleb nüüd kuu normtunnid täis teha. Tööl käin ma graafiku järgi, tööaega summeeritakse igakuiselt. Haiguslehe aja sisse jäi mul 7 graafikujärgset 12-tunnist tööpäeva. Tööandja jutust sain aru, et need tööpäevad, mis jäid haiguslehe aja sisse, tuleb mul pärast järgi teha. Kas ma peangi nende haiguspäevade töötunnid järgi tegema?
 • Kui töö on graafiku alusel ja mingi hetk on tarvis seda tööandja huvides muuta ja selle tulemusena jääb tundide puudujääk, kas mina kui töötaja olen kohustatud need tunnid järgi tegema?
 • Töö on siiani toimunud summeeritud tööajaga tööajakava alusel kaheksatunnistes vahetustes. Tööandja teatas enne järgmist kalendrikuu algust töötajatele ette graafiku muudatusest ja seni tööaja sisse arvatud lõunaaega enam selle hulka ei loeta. Tööaega on vahetuses nüüd 7 ja pool tundi ning lisaks tekivad kord-paar kuus laupäevased tööpäevad, et töötunnid kokku tuleks. Kas seadus võimaldab sellist graafikumuudatust töötajatega kokku leppimata?
 • Töötan täiskohaga turvafirmas, graafiku alusel. 2014.a jaanuari töögraafiku kättesaamisel oli mul töötundideks pandud 160 tundi, kuigi jaanuaris on normtunde 176. Tööandja ei selgitanud, miks on mul töötunde vähem, kui normtunde. Millised on minu õigused sellises olukorras?

Tähtajaline tööleping

 • Minuga on sõlmitud tähtajaline tööleping lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseks. Tuli välja, et asendatav katkestab novembris lapsehoolduspuhkuse, aga jään ise enne seda septembris rasedus- ja sünnituspuhkusele. Mis saab minu töölepingust?
 • Kui on sõlmitud tähtajaline tööleping (nt 2 kuuks), kas siis töölepingu lõppemisel tuleb hüvitada ka puhkusetasu töötatud aja eest?
 • Töötajaga oli sõlmitud 2 kuuline tähtajaline tööleping. Kuna seadus ei võimaldanud töölepingu sõlmimisel määrata pikemat katseaega kui 1 kuud, siis kas nüüd kui poolte kokkuleppel pikendaks lepingu tähtaega veel 6 kuuks või muudaks tähtajalise töölepingu tähtajatuks, on võimalik rakendada töötaja suhtes veel seni kasutamata 3 kuulist katseaega?
 • Mind võetakse tööle 6-kuulise tähtajalise töölepinguga 4-kuulise katseajaga. Tööandja ütleb, et nii pikk katseaeg tuleneb seadusest ja et katseaeg on ka tähtajaliste lepingute puhul. Kas see on õige?
 • Töötaja omab tähtajalist elamisluba. Kas tööandja peab sõlmima temaga tähtajalise töölepingu?

Tähtajalise töölepingu lõppemine

 • Töötan tähtajalise töölepingu alusel kuni käesoleva aasta lõpuni. Katseaega minu puhul ei rakendata ning see säte on töölepingus kirjas. Leidsin endale väga hea uue töökoha, kuhu peaksin tööle asuma juba 01.02.2013. Minu praegune tööandja pole aga sellega nõus, et töötan ainult jaanuarikuu lõpuni ja viitab sellele, et meil on kokku lepitud töölepingu lõppemise päevaks 31.12.2013. Kas saaksin siiski kuidagi lepingu lõpetada ja uuele töökohale asuda?
 • Töötajaga on sõlmitud tähtajaline tööleping lapsehoolduspuhkuse asendajana ja ta jääb ise rasedaks lepingu kehtimise ajal. Millal lõpeb tema tööleping ja kas rasedus ei ole takistuseks? Kas ikka siis kui endine töötaja oma puhkuselt tagasi tööle tuleb?

Tasustamata lapsepuhkus

 • Kui kaua võib töötaja viibida tasustamata puhkusel?
 • Millistel tingimustel on lapsevanemal õigus tasustamata puhkusele?

Tervisekontroll

 • Korraldades tööandjana järjekordset tervisekontrolli ettevõtte töötajatele, selgus, et üks meie töötaja oli saanud töötervishoiuarstilt otsuse, millise kohaselt tema kui töötaja terviseseisund ei vasta enam tehtavale tööle. Mida peaksin nüüd tööandjana edasi tegema?
 • Alustasin töösuhet praeguse tööandja juures juunis. Töö kuvariga moodustab 90% minu tööajast. Augusti alguses läbisin töötervishoiu kontrolli ja silmaarst kinnitas minu nägemisteravuse langust ja seda, et vajan igapäevaselt prille. Minu tööandja tõlgendab määrusesätet nii, et kui kolme aasta pärast korralises kontrollis tuvastatakse nägemisteravuse langus võrreldes diagnoosiga esimesel visiidil selle tööandja juures töötamise ajal, siis tekib ka minul võimalus saada tööandja poolt kompensatsiooni prillide ostmiseks. Kuna tervislik seisund pole tööandja süül halvenenud, pole mulle prillide kompensatsiooni ette nähtud. Kas lühema kui 3-aastase staažiga prille vajavaid töötajaid koheldakse õiglaselt?

Tööaeg

 • Töötan täistööajaga, aga tööandja pakub mulle nn poolt kohta. Kas ma pean pakkumise vastu võtma või millised on minu võimalused?
 • Kuidas tööandja peab pidama töötaja tööaja arvestust (sh. töö- ja puhkeaega), kui töötaja asub tööle osalise tööajaga, nt. 4 tundi päevas ja 20 tundi nädalas?
 • Kas kaugtöö korral on töötaja töö- ja puhkeaja arvestamine kohustuslik?
 • Кuidas teostatakse tööajanormi arvestus?
 • Milline võib olla maksimaalne tööpäeva kestus? Millised eeldused peavad olema täidetud, et töötaja saaks töötada pikemates kui 13 tundi kestvates töövahetustes?
 • Sain arstiaja keset tööpäeva. Ülemus lubas arsti juurde minna, kuid nõudis, et ma õhtul sellevõrra kauem tööl oleksin. Kas tal on õigus seda nõuda? Kas arsti juures käimisele kulunud aja pean hiljem tööl järele tegema?

Tööaja lühendamine enne rahvuspüha ja riigipühi

 • Kuna sel aastal on 24. detsember esmaspäev, siis kas esmaspäevast reedeni tööl olevatel inimestel peaks olema eelnev reede lühendatud või ei?
 • Ikka veel on palju segadust saabuvate pühade eelsete tööpäevade lühendamisega, eriti osalise tööajaga töötavatel inimestel. Minu tööandja on seisukohal, et kuna töötan niigi vaid mõned tunnid päevas, siis pole vajadust ka minu tööpäeva lühendada. Kas see on ikka nii?
 • Tänavu on puhkepäevad teisipäevast neljapäevani ehk 24.-26. detsembrini. Kas ülemus saab sundida, et töötaksime ühel neist puhkepäevadest? Teise võimalusena pakutakse meile tööletulekut pühapäeval 22. detsembril. Puhkepäeval töötamise eest lubatakse meil võtta hiljem üks vaba päev. Meie soovime puhkepäevadel töötatud töötundide eest lisatasu, kuid sellest ülemus keeldub. Kuidas seaduse järgi tasustatakse töötamist puhkepäeval? Kas saab keelduda lisatasu maksmisest, asendades selle vaba päevaga?

Tööandja isikuandmete töötlejana ja reeglid isikuandmete töötlemiseks

 • Kas tööandja võib kohustada töötajat kandma nimesilti?
 • Kas ettevõtte kodulehel võib avaldada, et töötaja on lapsehoolduspuhkusel?
 • Kas tööandja võib nõuda töötajalt karistusandmete esitamist?
 • Kas tööandja võib kontrollida töötaja joobeseisundit?
 • Mille alusel toimub isikuandmete töötlemine renditööjõudu kasutades?

Töökeskkond

 • Käisin töökeskkonna koolitusel ja sain palju uut infot. Siiski tunnen, et vajan lisaks abi teemal, kuidas töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid konkreetselt meie ettevõttes peaks rakendama. Kas saaksin kuskilt lisaks tasuta infot ja abi?

Töökeskkonnavolinik

 • Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuleb ettevõttes, kus töötab üle 10 töötaja valida töökeskkonnavolinik. Asutuses on üle 10 töötaja, aga mitte keegi töötajatest pole nõus hakkama töökeskkonnavolinikuks. Inimest sundida ei saa, aga seadus nõuab. Mida peaks sellisel juhul tegema tööandja?

Töökorralduse reeglite sisu

 • Minu laps läheb esimesse klassi, aga tööandja ei anna mulle vaba päeva. Mis õigused mul on?
 • Kas tööriiete vahetamisele kuluva aja peab tööandja arvestama tööajaks?
 • Kui tihti ja kui kaua võib tööline tööajal suitsetada?
 • Olen kuulnud tasulistest tervisepäevadest. Kas mingi seaduse järgi on töötajale ette nähtud tervisepäevad? Mitu tervisepäeva aastas võib üldse võtta?

Töölähetus

 • Kui välislähetusse suunduva isiku lennuk väljub 20.45 Tallinnast, kas peab arvestama päevaraha ka selle päeva eest, millal lennuk väljub?

Tööleping ja selle tunnused

 • Töötaja lapsehoolduspuhkus lõppes ja ta asus tööle. Tööandja andis töötajale uue töölepingu ja ütles, et vana tööleping on aegunud ja tuleb sõlmida uus. Uues töölepingus on katseaeg. Kas tööleping aegub?

Töölepingu sõlmimine

 • Töötan töölepingu alusel täistööajaga ja soovin tööle asuda ka teise tööandja juures. Kas tohin seda teha, millistel tingimustel ning millise lepinguga?
 • Töötajaga on sõlmitud kirjalik tööleping novembris, tööle pidi töötaja asuma detsembris, kuid kokkulepitud päeval töötaja tööle ei ilmunud ja telefonile ei vastanud. Töötaja pole siiani välja ilmunud, mis saab sellest töölepingust?
 • Peale emapalga lõppemist katkestasin lapsehoolduspuhkuse ja soovisin tööle asuda poole koormusega. Sain tööandjaga kokkuleppele ja vormistasime töölepingu muudatuse. Peagi saab laps 3 aastaseks ja sooviksin nüüd jätkata täistööajaga. Tööandja väidab, et selleks pole mul enam õigust, sest ise kirjutasin avalduse poole kohaga töötamiseks.
 • Kas töökoha vabanemisel on tööandjal kohustus võtta tööle tagasi paari kuu eest koondatud töötaja?

Töölepingu sõlmimine alaealisega

 • Minu 15-aastane tütar tahab suvisel koolivaheajal iseseisvalt tööle minna, et omale taskuraha teenida. Kas tütrel on selleks vaja minu nõusolekut ning mida ma lapsevanemana peaksin veel teadma või millele tähelepanu pöörama?

Töölepingu üleminek

 • Kas töötaja üleviimine teisele tööle on töölepingu üleminek?
 • Tööandja teavitas, et kavatseb ettevõtte maha müüa ja kõik töötajad lähevad üle uude firmasse. On mul endal õigus otsustada kas soovin töölepingu üleminekut või saan nõuda töösuhte lõpetamist oma praeguse tööandja poolt?

Töölepingu ülesütlemine

 • Kuidas õigesti kirjutada avalduse töösuhte lõpetamiseks ning kas saaks töölepingu üles öelda kirjalikus vormis, nt. e-maili teel?
 • Täna hommikul tööle tulles avastasin, et kontor on kinni, tööandja kõnedele ei vasta. Kolleeg, kellega koos töötame on samas seisus nagu mina, ei tea midagi. Tegu on väike firmaga, mille põhitegevusalaks on autode varuosade müük, töölepingud on olemas. Ei tea kuhu poole pöörduda ning kuidas tekkinud olukorras õigesti käituda kuna varem pole sellist asja olnud, et tööandja ei vasta kõnedele?
 • Mul on töölepingus töö asukoht Tallinn. Uuest aastast aga kolib ettevõte Viimsi valda. Kui ma ei ole uues kohas töötamisega nõus, kui palju ma pean töölepingu lõpetamisest ette teatama?
 • Peale oma haiguslehe lõppemist tõin tööandjale arstitõendi, kuhu arst oli kirjutanud, et minu senine töö on mulle tervise tõttu vastunäidustatud ja võimalusel tuleks tööandjal mulle pakkuda kergemat tööd. Tööandja ütles aga, et temal kergemat tööd mulle pakkuda ei ole ja et kirjutagu ma omal soovil lahkumisavaldus. Mina sellega nõus ei ole, sest kui ma end siis töötuna arvele võtaksin, ei hakkaks ma saama töötuskindlustushüvitist. Mida ma peaksin nüüd edasi tegema?
 • Kuidas toimib ebatüüpilistel põhjustel töölepingu ülesütlemise vormistamine?
 • Tööl toimus koosolek ja tööandja teatas kahele töötajale suuliselt, et nemad on kuu aja pärast koondatud, kas selliselt saab töölepingut lõpetada? Kas kuu aja pärast vormistab tööandja töölepingu lõpetamise ja ongi tööleping lõpetatud?
 • Mida peaks silmas pidama töölepingu erakorralisel ülesütlemisel?

Töölepingu ülesütlemine katseajal

 • Olen töötaja ja ütlesin töölepingu katseajal üles teatades tööandjale ette 3 päeva, nüüd nõuab tööandja hüvitist, et ma nii vähe ette teatasin. Kas tööandjal on õigus nõuda hüvitise maksmist?

Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel

 • Korraldades tööandjana järjekordset tervisekontrolli ettevõtte töötajatele, selgus, et üks meie töötaja oli saanud töötervishoiuarstilt otsuse, millise kohaselt tema kui töötaja terviseseisund ei vasta enam tehtavale tööle. Mida peaksin nüüd tööandjana edasi tegema?
 • Mida peaksin ette võtma, kui tööandja soovib minuga ootamatult tööleping lõpetada?
 • Tööandja ütleb töötajale, et homme ära enam tööle tule. Kuidas sellises olukorras käituda, kas täita tööandja korraldust või on võimalik ennast sellisel juhul ka kuidagi kaitsta?
 • Olin haiguslehel üle 4 kuu. Kolleegidelt sain teada, et tööandja soovib mind lahti lasta omal soovil. Lisaks firma raamatupidaja küsib minu käest töölepingu eksemplari. Tegin lepingust koopia, kuid öeldi, et peab olema originaal. On arusaadav, et tööandja üritab minust vabaneda. Kuidas peaks käituma, et vähemalt töötutoetust saada?
 • Kas tööandja võib mulle esitatud töölepingu ülesütlemisavalduse tagasi võtta, kuigi ma olen sellele juba alla kirjutanud?
 • Tööandja soovib minust lahti saada, sest mina ei tee ületunde nagu teised töötajad. Kardan kaotada tööd, kuna olen üksikema. Kuidas saaks oma töökohta säilitada?
 • Hakkasin eelmisel aastal saama vanaduspensioni. Tööandja tegi mulle ettepaneku töösuhte lõpetamiseks seoses minu vanusega. Millisel alusel saab tööandja töölepingu lõpetada? Mida peaksin mina tegema, kui ma ei soovi töösuhet lõpetada?
 • Olen praegu haiguslehel, aga olen töökaaslaste käest kuulnud, et ettevõttes hakatakse töötajaid koondama ning et tööandja tahab ka minu töölepingu lõpetada koondamisega? Olen kusagilt kuulnud, et haiguslehe ajal tööleping justnagu peatub ja et tööandja sellel ajal minu töölepingut lõpetada ei tohi. Kuidas selle asjaga tegelikult on?
 • Tööandja soovib lõpetada töölepingu töötajaga, sest töötaja solvas teda isiklikult. Kas tööandja peaks tegema hoiatuse, et sündmus fik­seerida ning siis töösuhte töölepingu seaduse alusel lõpetama või peaks töökoha koondama, põhjendades ära, miks kohta vaja ei ole? Siis aga võetakse uus töötaja, kuigi teatud aja jooksul on õigus seda kohta pakkuda koondatule. Mis saab, kui töötaja läheb kaebama? Kui­gi paberil lõpetati tööleping koondamisega, siis kas olu­korras, kus tööandja peab end n-ö kaitsma hakkama, võib välja tuua tegelikud põhjused, miks töötajast oli vaja lahti saada?
 • Tööandja teatas mulle koondamisest ette 15 päeva, aga ma olen selles asutuses töötanud päris kaua, juba 8 aastat. Kas etteteatamise tähtajast on õigesti kinni peetud? Kui ei, kas mul oleks siis õigus hüvitisele?
 • Tahaksin tööandjana teada, et kui minu töötaja ei ilmu ühel päeval enam tööle ega vasta ka minu telefonikõnedele, siis kas ma saan temaga töölepingut lõpetada ja kuidas ma peaksin seda tegema?
 • Kas tööandjal on õigus vabastada töölt töötaja, kes keeldub pakutavast tööst, sest soovib teistsuguseid tööülesandeid?
 • Kuidas teha valik, keda koondada, keda mitte? Andke nõu, kuidas tõlgendada töötajale võrdse kohtlemise printsiipi koondamise puhul, kui objektil on vanuseliselt üheealised inimesed, kellel ei ole väikeseid lapsi ja kes teevad võrdselt ja ühtmoodi tööd? Ükskõik, keda koondad, kerkib inimeste seas üles küsimus, et miks just mina. Kas on mingeid soovitusi, kuidas saaks inimesele seda selgitada, et keegi ju tuleb koondada, sest toimus töö reorganiseerimine ja osa töökohti tuli koondada.
 • Tööandja esitas mulle avalduse minu töölepingu ülesütlemiseks kahe kuu pärast koondamise tõttu. Kas ta peab andma mulle tööajast vaba aega uue töökoha otsimiseks?
 • Mida peaksin ette võtma, kui tööandja soovib minuga ootamatult tööleping lõpetada?
 • Kas tööandja saab töölepingu ära lõpetada ühepoolselt haiguslehe ajal, haigusleht oli 18 kalendripäeva?

Töölepingu ülesütlemine töötaja algatusel

 • Kas tööandja peab töötamise registris tegema kande, kui töötaja ütleb töölepingu ülest tööandjapoolse rikkumise tõttu, aga tööandja sellega ei nõustu?
 • Tööandja ütles töölepingu üles koondamise tõttu. Koondamisteates oli märgitud, et tööandja maksab ka koondamishüvitist. Leping peaks lõppema kahe kuu pärast. Kui ma leian nüüd vahepeal teise töö ja lõpetan ise töölepingu, kas siis tööandja võib keelduda koondamishüvitise maksmisest?
 • Olen tööandja ja sain töötajalt erakorralise ülesütlemise avalduse, kus on viidatud sellele, et töötaja ütleb töölepingu üles päevapealt seoses tööandja rikkumistega töölepingu seaduse (TLS) § 91 lg 2 alusel. Põhjuseks on toodud töötasu maksmisega viivitamine kahel palgapäeval, mõlemal korral oli viivitus paar päeva ja töötajaid sai sellest ette ka teavitatud. Kuidas tööandja saab seda töölepingu lõppemise alust muuta? Tööandjana ei ole nõus maksma töötajale selle eest 3 kuu hüvitist, mida ta ka oma avalduses nõuab. Kas võib panna lepingu lõppemise paragrahviks TLS § 85 lg 1?
 • Töötaja on esitanud avalduse korraliseks ülesütlemiseks, etteteatamistähtajaga 30 kalendripäeva. Pärast avalduse esitamist on töötaja korduvalt jätnud täitmata oma tööülesanded, hilinenud tööle, lahkunud varem. Tööandja on töötajat mitmel korral hoiatatud sellise käitumise eest. Töötaja väidab, et tööandja ei saa midagi teha, omapoolselt töösuhet lõpetada, kuna töötajal on juba avaldus esitatud. Mida teha?
 • Tahan saata töötaja üsna kallile koolitusele ja tahaksin garanteerida, et töötaja kohe peale koolitust minu juurest töölt ei lahkuks. Kuidas ma saaksin oma investeeringut kaitsta?
 • Mul on olemas arstitõend, et praegune töö ei sobi mulle enam. Kas võib päevapealt töölt lahkuda ja töölepingu lõpetada või pean ikka kuu aega ette teatama?
 • Kas töötaja võib töölepingut üles öelda päeva pealt?
 • Tegin 2012 I kvartalil 100 ületundi. Tööandja keeldus ületunnitöö maksmisest. Hetkel ei ole tööandjal mulle tööd pakkuda, kuigi olen täiskohaga tööl. Käin tööl ainult paar päeva nädalas. Tekivad „miinustunnid“. Kuna kodus istumisega raha ei teeni, plaanin ära minna. Kuidas peaks käituma, kui tööandjal pole tööd täies mahus pakkuda? Kui lahkun, kas mul on õigust tagantjärgi nõuda 2012. aastal maksmata jäänud ületundide hüvitamist?
 • Kuidas toimub kahju hüvi­tamine olukorras, kus töötaja lahkub töölt sellest ette teatamata? Kas tööandja võib töötajalt nõuda tekitatud kahju hüvitamist?
 • Kas seoses välismaale kolimisega saan töölt lahkuda päevapealt?
 • Töötan ehitusfirmas, kus ei ole pikemat aega töötasu õigeaegselt makstud ning hetkel ei ole tööandjal ka tööd pakkuda. Mulle öeldi, et see tööpuudus kestab veel paar kuud. Millised on minu võimalused töölepingu lõpetamiseks ja kas sellest tuleb tööandjale ette teatada?
 • Mida teha olukorras, kus töötaja on olnud väidetavalt haige ja puudunud juba pikemat aega töölt, kuid pole tööandjale esitanud töövõimetuslehte, vaid hoopis kahepäevase etteteatamisega lahkumisavalduse?
 • Kas tööandjal on õigus nõuda, et töötaja, kes andis lahkumisavalduse ja soovib töölepingut lõpetada, töötaks ettevõttes veel ühe kuu, kuigi töötajat ootab juba uus tööandja?
 • Esitasin tööandjale lahkumisavalduse kuu aega ette, sest leidsin uue töökoha. Nüüd kaks nädalat hiljem uus töökoht ikkagi ei võta mind tööle ja sooviks oma ülesütlemisavalduse tagasi võtta ja tööd jätkata. Kas tööandja peab mu avalduse tagasi andma või võib ta sellest keelduda?
 • Töötaja asus tööle mõne nädala eest ja juba saatis avalduse, et enam ta tööle ei tule ning palub lõpparve üle kanda. Töötaja ei tulnud ka töölepingu lõpetamist allkirjastama ning meil ei ole veel teada tulemustasu suurus. Millised on tööandja õigused sellises olukorras?
 • Töötaja on töövõimetuslehel viibinud 1,5 kuud ja enne seda jooksval kalendriaastal veel kaks korda ühe kuu kaupa. Töötaja soovib, et tööandja lõpetaks töölepingu töötaja töövõime vähenemise tõttu, kuid seaduse järgi peab nn haiguslehe pikkus selleks olema vähemalt neli kuud. Kui töötaja aga ise töölt lahkub tervise tõttu, pole tal õigust töötukindlustushüvitisele töötuna. Kuidas olukorda lahendada?
 • Tahan töökohta vahetada, uus tööandja võtaks mu kohe tööle. Mitu päeva pean praegusele tööandjale töölepingu lõpetamise soovist ette teatama? Ma olen tähtajatu töölepinguga praegusel töökohal töötanud juba 6 aastat.

Töölepingu vormistamise nõue

 • Selline mure, et olime sõbraga mustalt tööl ja mõnel päeval me tööle ei jõudnud. Tööandja ei maksa meile seda raha ära, mis me teeninud oleme. Väidab, et meie rikkusime oma kohustusi, et tööle ei tulnud, kuid me polnud kohustatudki tööle minema, kui lepingut polnud. Sooviks nõuannet, mida sellisel puhul teha?
 • Olen juba mõni nädal töötanud, aga tööandja ei ole minuga kirjalikku töölepingut sõlminud. Kui küsisin tööandjalt töölepingut, vastas tööandja, et kuna töötamise registrisse on minu töötamise kohta kanne tehtud, siis töölepingut sõlmima ei peagi. Kas tööandjal on õigus?
 • Kas mul on õigus nõuda tööandjalt kirjalikku töölepingut? Meie juhataja räägib, et sa oled juba tööle asunud ja sellisel juhul loetakse tööleping nagunii sõlmituks. Kõik maksud on minu töötasu pealt korralikult makstud ja mul on haigekassa kindlustus, ainult töölepingut me kirjalikult sõlminud ei ole.

Tööõnnetus

 • Saime kirja Tööinspektsioonilt, et meie ettevõttes on toimunud tööõnnetus ja ma pean koostama tööõnnetuse raporti ja saatma selle Tööinspektsiooni, aga minu teada pole meil tööõnnetust juhtunud?

Tööpäevasisene vaheaeg

 • Tunnen juba tööpäeva keskel ülekoormusest väsimust. Kas ja kui palju peab tööandja võimaldama mulle töös puhkepause?
 • Kui palju on mul õigus pausidele 12-tunnise tööpäeva jooksul?

Töösuhetest tulenevate dokumentide säilitamine

 • Töötaja lahkus meilt töölt ette teatamata ja meile tundmatus suunas, mistõttu olime sunnitud talle töölepingu üles ütlema. Töötajast jäi maha tööleping. Kas tööandjana peaksin selle töötaja töölepingu alles hoidma? Ja kui pikaks ajaks siis?

Töötaja teavitamine töötingimustest

 • Minu ametijuhendis on punkt, et lisaks seal loetletud tööülesannetele on kohustus täita otsese juhi poolt antavaid ühekordseid tööülesandeid. Kas see tähendab, et vahetusmeister võib nõuda minult igasuguste jooksvate tööde tegemist?
 • Töötan praegu tööandja juures kindla kuupalga alusel, kuid mida teha, kui tööandja soovib minna tootmises üle tükitööle, mis omakorda alandab hetkel olemas olevat palka ligikaudu 20%? Kas võin rahulolematuse korral sellest keelduda ja lõpparve võtta? Kas tööandja on kohustatud maksma mulle kompensatsiooni?
 • Olen ettevõttes töötanud juba mõnda aega ja nüüd tuli tööandja minu juurde jutuga, et tahab töölepingusse lisada konkurentsikeelu sätte. Minu teada saab seda teha töölepingu sõlmimisel, mitte selle kehtivuse ajal.

Töötajate arvutikasutuse privaatsus

 • Kas tööandjal on õigus lugeda minu e-kirju?

Töötasu maksmine

 • Arvestan töötajale, kes saab töötasu alammäära, detsembrikuu töötasu, mille väljamakse toimub 7. jaanuaril. Töötasu alammäär jaanuaris suurenes. Kas detsembrikuu töötasu arvestan uue või vana alammäära järgi?
 • Kas töölepingu selline sõnastus, kus on kirjas, et töötasu makstakse töötajale välja hiljemalt järgmise kuu 10. kuupäevaks, vastab seadusele? Kui nüüd kokku lepitud palgapäeval töötasu minu arvele ei laeku, siis kui suures ulatuses on mul õigus nõuda viivist?
 • Kas töölepingus võib olla kirjas, et töötasu sisaldab tasu töötamise eest öisel ajal ja riigipühadel?
 • Arvestan töötajale detsembrikuu töötasu, mille väljamakse toimub 10. jaanuaril. Töötasu alammäär jaanuaris suurenes. Kas detsembrikuu töötasu arvestan uue või vana alammäära järgi?
 • Käisin tööalasel koolitusel, tööandja maksis koolituse kulud kinni, aga selle päeva eest töötasu ma ei saanud. Kas tööandja ei pea mulle midagi maksma koolituse aja eest?
 • Kas töötaja peaks saama lisatasu mürgise ainega immutatud puidu töötlemisel vms?
 • Mida teha, kui tööandja maksab töötasu tihti nädalapäevad hiljem, kui on töölepingus kokkulepitud palgapäev või mida saab töötaja sellisel juhul ette võtta?
 • Käisin koos sõbraga tööl, temal oli kirjalik tööleping, aga minul polnud. Tööandja jättis töötasu maksmata, kas mul on üldse õigus midagi nõuda kuna kirjalikku lepingut polnud?
 • Mingi aeg jagas tööandja palgalipikuid suisa sundkorras ja neid sai igaüks. Siis said neid vaid need, kes selleks avalduse kirjutasid, nüüd pole enam sedagi. Räägitakse nagu oleks see ärisaladus. Kas ja mille alusel oleks töötajal ka nüüd õigus saada nn palgalipikut kui selleks soovi on? Vahel oleks hea teada millest väljamakstud töötasu koosneb.
 • Kui inimesele on ülemuste poolt lubatud pikemat aega palka juurde (lausa ka konkreetsele kuupäevale viidates) ja ta seda ei saa, siis mis õigused töötajal on? Kas ta saab anda lahkumisavalduse viidates mõnele lepingu punkti rikkumisele al. usalduse kaotamisele vms? Või mis ta tegema peaks?
 • Kas töötajal on õigus viivisele, kui tööandja ei maksa kogu väljateenitud töötasu välja kokku lepitud palgapäeval?
 • Töötaja, kes maksab alimente on terve kuu haiguslehel ning tööandja ei tee talle miskit väljamakset ja seega antud kuul ole võimalik alimente tema töötasust kinni pidada, sest töötasu lihtsalt pole seoses haigusega. Kas siis antud kuul kinni pidamata alimendid kanduvad edasi järgmisesse kuusse ehk tulevikus tuleks ka selle tühja kuu eest kinni pidamata alimendid kinni pidada ja üle kanda alimentide saajale? Kui jah, siis kas selliseks tagantjärgi kinnipidamiseks on vajalik ka töötajapoolse loa olemasolu või mitte?
 • Kas ma võin nõuda, et tööandja maksaks mulle töötasu sularahas?
 • Tahaksin koos sõbraga järgmise nädala keskel minna linna verd andma. Kas tööandja võib keelduda mind lubamast verd loovutama? Kas sel tööpäeval säilitatakse vere loovutamise ajaks minu töötasu?
 • Kas töötaja võib keelduda oma kohustuse täitmisest (tööd mitte teha) kui tööandja ei täida oma kohustust (maksta palka)? Kas võib tugineda VÕS §-le 111 lg 1?

Töötasu maksmise erijuhud

 • Kuidas käituda sellise olukorra puhul, kui kaks töötajat teevad mitme nädala jooksul ära nelja inimese töö põhjusel, et ülejäänud kaks inimest on parasjagu haiguslehel. Kas tööandja ei peaks siis neile kahele lisatasuks maksma teiste töötajate palga?
 • Kuidas on seaduses ettenähtud teise töötaja asendamise tasustamine? Näiteks kui haigestub graafikujärgne töötaja ja teda tuleb asendama omal vabal päeval teine töötaja, siis kuidas toimub asendama tulnud töötaja töö tasustamine – kas talle tuleb maksta asenduspäeva eest 1,5 kordset tunnitasu?

Töötasu tasaarvestamine

 • Kas tööandjal on õigus nõuda töötajalt firmale tekitatud kahju hüvitamist seoses töötaja tööle mitte ilmumisega?
 • Mul on töölepingus kokku lepitud, et tööandja maksab mulle töötasu, mis koosneb miinimumpalgast ja tulemustasust. Tulemustasu arvestatakse mahtude pealt ning selle kohta täpset ülevaadet mul endal ei ole. 8. jaanuaril väljastati mulle palgaleht ühtede andmetega, kuid täna saadeti uus palgaleht, milles selgub, et olen firmale võlgu natuke üle 100 euro ning vahe tuleneb tulemustasust. Kas tööandja arvestuse vea puhul tohib tekkinud vahet tagantjärgi järgmisest palgast maha arvestada?
 • Kuidas toimub kahju hüvitamine olukorras, kus töötaja lahkub töölt ette teatamata. Kas tööandja võib töötajalt kinni pidada tekitatud kahju?
 • Mida teha, kui töötaja pole saanud töölt lahkudes kõiki summasid lõpparvena kätte, sest tööandja sõnul peeti kinni suurem osa väljateenitud töötasust väidetava kahju tekitamise hüvitamiseks?

Töötasu vähendamine

 • Olen kuulnud, et koondamisest või ka töötasu vähendamisest (koos töömahu suurendamisega) teatatakse töötajale kirjalikult ette. Kas tööandja peab töötajat kirjalikult ette teatama (kui kaua ette) töömahu suurendamisest ja samaaegsest töötasu vähendamisest? Kas ka koondamisest teatatakse kirjalikult ette?

Töövaidluse lahendamine töövaidluskomisjonis

 • Minu suhted tööandjaga ei ole kõige paremad. Nüüd, möödunud nädalal tegi tööandja mulle kirjaliku hoiatuse tööle hilinemise eest, kuna jäin esmaspäeval tööle hiljaks umbes pool tundi. Ütlesin tööandjale, et mina ennast süüdi ei tunnista, kuna hilinesin tööle raskete talviste teeolude tõttu. Kas ma saan seda mulle ülekohtuselt tehtud hoiatust kuidagi vaidlustada, näiteks töövaidluskomisjoni kaudu?

Töövõimetus

 • Mida teha kui tööandja ei maksa haigushüvitist?
 • Töötaja esitas ülesütlemisavalduse töölepingu lõpetamiseks, aga oma eelviimasel tööpäeval haigestus ja oli kokku kolm nädalat haiguslehel. Kas meie ettevõte tööandjana peaks töötajale maksma esitatud haiguslehe 4.-8. päeva eest haigushüvitist või mitte?
 • Töötan ühes ettevõttes. Esitasin märtsi lõpus lahkumisavalduse, minu viimaseks tööpäevaks pidi olema 27. aprill. Haigestusin nädalavahetusel ja võtsin alates esmaspäevast (23.04) haiguslehe (kuni 30.04.). Kas minu tööandjana peaks mulle midagi maksma selle haiguslehe aja eest või mitte?
 • Kui saan arstilt haiguslehe, millal pean tööandjale teatama, et olen haige ja kas pean ka ütlema, mis mul viga on?

Ületunnitöö

 • Tööandja soovib minust lahti saada, sest mina ei tee ületunde nagu teised töötajad. Kardan kaotada tööd, kuna olen üksikema. Kuidas saaks oma töökohta säilitada?
 • Tegin 2012 I kvartalil 100 ületundi. Tööandja keeldus ületunnitöö maksmisest. Hetkel ei ole tööandjal mulle tööd pakkuda, kuigi olen täiskohaga tööl. Käin tööl ainult paar päeva nädalas. Tekivad „miinustunnid“. Kuna kodus istumisega raha ei teeni, plaanin ära minna. Kuidas peaks käituma, kui tööandjal pole tööd täies mahus pakkuda? Kui lahkun, kas mul on õigust tagantjärgi nõuda 2012. aastal maksmata jäänud ületundide hüvitamist?
 • Kuidas käituda sellise olukorra puhul, kui kaks töötajat teevad mitme nädala jooksul ära nelja inimese töö põhjusel, et ülejäänud kaks inimest on parasjagu haiguslehel. Kas tööandja ei peaks siis neile kahele lisatasuks maksma teiste töötajate palga?

Valveaeg

 • Millised on valveaja kohaldamise piirangud?
 • Töötan 8 tundi päevas, pärast seda algab minu valveaeg, sest pean olema telefonitsi klientidele kätte saadav. Pole harvad juhtumid, kui helistatakse ka õhtul kell 22 või 23 ja tulebki kliendi juurde välja sõita. Sageli jääb puhkaeg seetõttu vaid 7-8 tunniseks. Kui pikk võib olla minu valveaeg ja kui pikk on valveajaga töötavatele inimeste puhkeaeg, et jaksaks selliselt tööl käia?
 • Kas valveaja eest on õigus kokku leppida töötasu suurendamises summa võrra , mis moodustab 1/10 kuu töötasust või peab tasu siiski arvestama tunnipõhiselt? Kui töötaja kutsutakse tööle valveaja sees, siis kas see on töötaja jaoks ületunnitöö? Kas üldse saab sisalduda kuutöötasus ka tasu valveaja eest nagu näiteks summaline öötöö tasu sisaldub kokkulepitud töötasus?
 • Töötan torulukksepana kinnisvara hooldusega tegelevas ettevõttes. Töö iseloomu tõttu maksab tööandja mulle kodus väljakutse ootel oleku aja eest valveaja tasu. Kas see valveaja tasu läheb arvesse mulle puhkusetasu maksmisel?
 • Töötan turvatöötajana ning vahetused kipuvad olema öösiti, vahetuse pikkus 15 tundi. Kas ülemusel on õigus ähvardada sellega, et kui ma töövälisel ajal tema kõnedele ei vasta, siis avaldub see ka mu palgas, mida ta saab vähemaks võtta? Kas mingi seadus keelab mul vabal päeval oma isiklikku telefoni väljas hoida? Selline käitumine ülemuse poolt tundub ebaõiglane.

Дружественный по отношению к семье работодатель

 • Возможно ли по итогам текущей оценки после завершения программы изъятие Знака дружественного к семье работодателя?

Külastusi 10360, sellel kuul 10360

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks